Velkuan yhtenäiskoulu

Velkuan keltaisen koulurakennuksen edessä keinuja ja lasten pyöriä kivetystä vasten.

Yhtenäiskoulu saaressa

Velkuan koulu on yhtenäiskoulu, jossa annetaan opetusta esiluokasta yhdeksänteen luokkaan sekä tarvittaessa myös lisäopetusta.  Koulu sijaitsee Palvan saarella, jonne on lossiyhteys. Velkuan koulussa työskentelee kaksi luokanopettajaa sekä yläkoulun luokanvalvojana toimiva aineenopettaja. Lisäksi koulussamme työskentelee useita Naantalin muiden koulujen kanssa yhteisiä aineenopettajia. Myös etäopetus on Velkuan koulussa arkipäivää.  Osa kieltenopetuksesta järjestetään etäopetuksena yhteistyössä Naantalin muiden koulujen kanssa.

Lossilta koululta

Pärjätään merellä ja metsässä - opitaan myös saaristolaisiksi

Koulua ympäröivää saaristoluontoa hyödynnetään monilla tavoin opetuksessa.  Esim. koulun lähimetsässä sijaitseva metsäluokka on päivittäin käytössä toiminnallisen oppimisen avarana tilana. Velkuan koululaiset oppivat saaristolaisiksi, jotka pärjäävät merellä ja metsässä, oppivat kunnioittamaan luontoa ja nauttimaan meren läheisyydestä sekä arvostavat kädentaitoja. Toiminnallisuus, yhteisöllisyys sekä kestävän kehityksen näkökulmat ovat tärkeitä kulmakiviämme kaikessa opetuksessa.

Metsäluokassa puiden lomassa

Joustavaa ja yksilöllistä oppimista

Kotoisan kokoisessa koulussamme eri-ikäiset oppilaat harjaantuvat toimimaan yhdessä.  Erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevat lapset opiskelevat koulunkäynninohjaajien tukemina ja tarvittaessa myös erityisopettajan antaman tuen avustuksella yleisopetuksen joustavasti muodostetuissa ryhmissä.

Tervetuloa tutustumaan ja opiskelemaan Velkuan kouluun!

lateral-image-left
lateral-image-left
lateral-image-left
lateral-image-left