Velkuan koulun oppilaskunta

Velkuan koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan hallitus muodostetaan oppilaista, jotka ovat aidosti kiinnostuneita koulun yhteisistä asioista. Viihtyminen, auttaminen ja uudistaminen ovat tänäkin lukuvuonna oppilaskunnan erityisiä teemoja. Oppilaskunnan hallitus järjestää koko koulun tilaisuuksia, pyrkii edistämään kiusaamisen vastaista toimintaa sekä myös miettimään uusia näkökulmia oppituntien kulkuun. Halukkaat oppilaat kertovat hakemuksessaan omista vahvuuksistaan ja ideoistaan ja hallitukseen pyritään saamaan tasavertaisesti alakoulun (luokkien 3-6) ja yläkoulun edustajia. Hallitus kokoontuu kerran kuussa. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii 3-6  luokkien luokanvalvoja Maiju Sula.