Julkisen taiteen kilpailu - portfoliohakuun osallistui 85 taiteilijaa

Piirretyssä havainnekuvassa ison pihan päässä Luonnonmaan perhetalon rakennus.

Luonnonmaan perhetalolle ja Kalevanniemen kampuksen varhaiskasvatuksen yhteyteen etsitään kaksiosaisen julkisen taiteen haun kautta julkisten taideteosten tekijöitä. Avoin portfoliohaku päättyi 6.5.2022. Portfoliohaussa noudatettiin Suomen Taiteilijaseuran portfoliohaun ohjeistusta. Kutsukilpailu avataan kesäkuussa 2022.

Avoimeen portfoliohakuun osallistui 85 taiteilijaa

Naantalin kaupunki järjesti julkisen taiteen kilpailun huhtikuussa 2022. Taidekilpailun ensimmäinen vaihe oli avoin portfoliohaku, johon sai osallistua kaikki Suomessa toimivat ammattitaiteilijat ja taidetyöryhmät. Portfoliohaku avautui 5.4.2022 ja päättyi 6.5.2022. Portfoliokilpailuun saapui 85 portfoliota määräajassa. Määräajan päätyttyä hakuun saapui 3 portfoliota, joita ei kilpailuun otettu mukaan.

Taiteilijoita pyydettiin lähettämään portfoliossa kuvia aiemmista toteutuneista taideteoksistaan sekä ansioluettelonsa. Portfolioiden yhteydessä ei otettu vastaan teosehdotuksia. Portfolioiden pohjalta julkisen taiteen työryhmä kutsuu kutsukilpailuun 4 taiteilijaa luomaan teosehdotuksen osoitettuun kohteeseen. Kohteet ovat Luonnonmaan perhetalo sekä Kalevanniemen kampuksen varhaiskasvatuksen tilat. Teosluonnoksista jury valitsee lopulliset toteutettavaksi päätyvät julkiset taideteokset perhetaloihin. Julkisen taiteen työryhmä kokoontuu 17.6.2022 päättämään kutsuttavat taiteilijat.

Julkista taidetta Luonnonmaan Perhetaloon ja Kalevanniemen kampukselle

Naantalin kaupunki järjesti avoimen portfoliohaun, jolla etsittiin ammattitaiteilijoita tai taiteilijaryhmiä toteuttamaan julkiset taideteokset kahteen kaupungin perhetalohankkeeseen; Luonnonmaan Perhetaloon ja Kalevanniemen varhaiskasvatuksen tiloihin. Perhetalot kokoavat saman katon alle neuvolan, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä perusopetuksen 1–6 luokkien tilat. Näiden lisäksi tiloja löytyy myös kädentaidoille, liikunnalle ja tapahtumille. Kaupunki haluaa panostaa perhetalojen viihtyvyyteen ja luoda kiinnostavan oppimisympäristön naantalilaisille lapsille ja nuorille. Julkinen taideteos tai teoskokonaisuus luovat viihtyvyyttä ja toimivat kouluympäristössä myös oppimisen lähteenä.

Kaupunginjohtajan nimittämä julkisen taiteen työryhmä valitsee portfolioiden perusteella taiteilijat kutsukilpailuvaiheeseen. Kutsukilpailussa taiteilijat esittävät suunnittelemansa taideteoksen luonnokset, joiden joukosta toteutettavat teokset valitaan.

Julkisen taiteen työryhmän jäsenet:

  • kiinteistöpäällikkö Pekka Alm
  • kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija Anu Anttila
  • yhteisötaiteilija Heidi Häyry
  • museonjohtaja Anne Sjöström
  • kaupunginarkkitehti Kaisa Äijö
  • kuvataiteilija Teija-Tuulia Ahola (Suomen Taiteilijaseuran nimittämä)
  • kuvataiteilija Tiitus Petäjäniemi (Suomen Taiteilijaseuran nimittämä)

Voit seurata tällä sivulla taidekilpailun etenemistä.

Asiasanat

Kulttuuri ja vapaa-aika
Kasvatus ja koulutus
Taiteet
Rakennettu ympäristö