Kaupunginhallitus ja konsernijaosto

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja, jollei johtosäännöissä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.  

Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty kuntalain 39 §:ssä sekä kaupungin hallintosäännössä.

Naantalin kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Varsinaisten jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuu kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, esittelijänä toimiva kaupunginjohtaja ja pöytäkirjaa pitävä hallintojohtaja. Asiantuntijoina kokouksiin voi osallistua myös muita viranhaltijoita tarpeen mukaan.

Kaupunginhallituksen kokoukset

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin, paitsi milloin on valtuuston kokous.  

Mikäli kokouspäivänä oleva maanantai on pyhäpäivä, pidetään kokous seuraavana arkipäivänä. Varsinaisten kokousten lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Kaupunginhallitus ei yleensä kokoonnu heinäkuussa.

Kokouspaikkana on kaupunginhallituksen kokoushuone kaupungintalolla osoitteessa
Käsityöläiskatu 2. Kokoukset eivät ole julkisia, ellei kaupunginhallitus toisin päätä. Kokousten esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja. Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kaupungin kotisivuilla.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään nähtävänä kaupungin internet-sivuilla ja hallintopalvelujen kirjaamossa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Mikäli kaupungin virastot ovat edellä mainittuna päivänä suljettuina, nähtävänäolopäivä siirtyy seuraavaan aukiolopäivään.

Kaupunginhallituksen kokoonpano

Kaupunginhallituksen kokoonpano 11.6.2018 alkaen on seuraava:

Puheenjohtaja Markku Tuuna, KOK
Henkilökohtainen varajäsen Antti Ahti KOK

1. varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila, PS
Henkilökohtainen varajäsen Juha Eura  PS

2. varapuheenjohtaja Sirpa Hagsberg, SDP
Henkilökohtainen varajäsen Markus Helenius, SDP

Kaupunginhallituksen jäsenet
Henkilökohtaiset varajäsenet

Kimmo Aho, SDP
Jukka-Pekka Aalto, SDP

Hanna Gustafsson, KOK
Elina Salokangas, KOK

Heini Jalkanen, KESK
Sini Paasikivi, KESK

Jan Lindström, KOK
Martti Jaanto, KOK

Mirva Maine, VIHR
Sara Sorto VIHR

Saara Seppälä, KOK
Anne Pentti, KOK

Kaisa Sipponen, SDP
Isabella Hautala, SDP

Jasper Wilenius, VIHR
Tommy Björkskog, KD

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kaupunginhallituksella on konsernijaosto, jossa on yhdeksän jäsentä. Kokousten esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä tekninen johtaja. Konsernijaoston kokoonpano 11.6.2018 alkaen on seuraava:

Puheenjohtaja
Jan Lindström, KOK
Henkilökohtainen varajäsen Antti Ahti, KOK

Varapuheenjohtaja
Lasse Valtonen, KESK
Henkilökohtainen varajäsen Heini Jalkanen, KESK

Jäsenet

Jukka-Pekka Aalto, SDP
henkilökohtainen varajäsen Kimmo Aho, SDP

Juha Eura, PS
henkilökohtainen varajäsen Kari Salo, PS

Hanna Gustafsson, KOK
henkilökohtainen varajäsen Elina Salokangas, KOK

Isabella Hautala, SDP
henkilökohtainen varajäsen Kaisa Sipponen, SDP

Terhi Kärkkäinen, VAS
henkilökohtainen varajäsen Kaisa Vallavuori, VAS

Anne Pentti, KOK
henkilökohtainen varajäsen Saara Seppälä, KOK

Esa Vahtera, VIHR
henkilökohtainen varajäsen Jarkko Kanerva, VIHR

Kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsenten ja varajäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@naantali.fi