Porhonkallion-Virpin asemakaavan ja asemakaavamuutoksen katusuunnitelmaehdotukset

Porhonkallio-Virpin katusuunnitelmien sijainti opaskartalla

Porhonkallion-Virpin asemakaavan ja asemakaavamuutoksen katusuunnitelmaehdotukset ovat julkisesti nähtävillä 16.8.2023 – 29.8.2023 kaupungin kotisivuilla sekä virastotalolla Käsityöläiskatu 2, 4.krs.

Muistutukset katusuunnitelmaehdotuksia vastaan on tehtävä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitettuina ja toimitettava Naantalin kaupungin kirjaamoon ennen nähtävänäoloajan päättymistä eli viimeistään 29.8.2023 kello 15.00 mennessä.

Naantalin kaupunki / Tekninen lautakunta
Kirjaamo  
PL 43, 21101 Naantali 

tai sähköpostitse
kirjaamo@naantali.fi 

Lisätietoa suunnitelmista antaa

Naantalin kaupunki
Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 
050 3390 562, heli.ojanen@naantali.fi

 

Suunnitelma sisältää Porhonkallion-Virpin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (AK-336) mukaiset katusuunnitelmaehdotukset.

Porhonkallion alue sijaitsee Luonnonmaan länsiosassa, Rymättyläntien (Mt 189) molemmin puolin. Pääosin rakennettavat kadut sijaitsevat Rymättyläntien pohjoispuolella, jonne on asemakaavan mukaan mahdollista rakentaa omakoti- ja vapaa-ajanasuntoja. Rymättyläntien eteläpuolella Virventieltä kohti Rymättyläntietä rakennetaan tässä yhteydessä kevyelle liikenteelle tarkoitettu Virvenpolku, joka jatkuu myöhemmin rakennettavan alikulun kautta pohjoispuolelle liittyen Linjapolkuun. 

Nämä katusuunnitelmaehdotukset eivät pidä sisällään suoraan Rymättyläntiehen liittyviä kevyenliikenteenväylien muutoksia. Suunnitelma ei sisällä myöskään Rymättyläntien alikulkua, jotka käsitellään erikseen tekeillä olevassa tiesuunnitelmassa. Alikulkuun johtavat Linjapolku ja Virvenpolku rakennetaan kuitenkin tässä yhteydessä.

Rakennettava tiestö muuttaa Kalliotien nykyisen Rymättyläntien liittymän paikan. Maantien alitukseen rakennetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön aivan rantaa viistäen turvallinen alitusreitti Sokonpuisto-Jätkänpolku, joka käytännössä vakiinnuttaa käyttäjien toimesta muodostuneen reitin.

Suunnitelmakartat: 

2-00 Yleiskartta
2-01 Asemapiirustus 1: Väylätie-Linjatie-Kalliotie-Poijuhaanpolku-Sokonpuisto-Jätkänpolku-Virvenpolku
2-02 Asemapiirustus 2: Linjatie-Viittatie
2-03 Asemapiirustus 3: Linjatie-Poijutie
2-04 Tyyppipoikkileikkaukset

Pituusleikkaukset:
2-05 Väylätie-Viittatie
2-06 Linjatie
2-07 Poijutie
2-08 Kalliotie-Poijuhaanpolku
2-09 Sokonpuisto
2-10 Jätkänpolku
3-01 Liikenteenohjauskartta