Toimi näin, jos epäilet koronavirustartuntaa

Päivitetty 19.4.2022 klo 9.31

Milloin minun tulee hakeutua koronatestiin?

Koronanäyte otetaan, mikäli oireesi sopivat koronavirustautiin ja

 • työskentelet sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja potilastyössä tai
 • työskentelet missä tahansa tehtävässä ympärivuorokautisessa hoiva- tai vammaispalveluissa
 • kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään
 • olet raskaana tai
 • kuulut verisuonitukoksen riskiryhmään: Koronavirustaudin aiheuttama tukosriski – potilaan oma arvio (hus.fi)

Lievien koronavirusoireiden takia ei yleensä tarvitse käydä testissä – vältä kontakteja viiden päivän ajan ja noudata alueellisia ohjeita (thl.fi)

Oireettomilta henkilöiltä ei oteta koronavirusnäytettä, vaikka olisi altistunut koronalle.

Alle 12-vuotiaat

Alle 12-vuotiailta ei oteta koronanäytettä, jos hengitystieinfektion oireet ovat lieviä. Alle 12-vuotiailta, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita, näyte on perusteltua ottaa, jos

 • lapsen infektio-oireet edellyttävät testausta lääkärin arvion mukaan.
 • lapsi kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään sairauden tai lääkityksen takia
 • lapsen kanssa samassa taloudessa asuu tai hän tapaa säännöllisesti perhe- tai lähipiiriin kuuluvia 16 vuotta täyttäneitä, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa* tai immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen

Suosittelemme kaupasta saatavia pikatestejä lapsille, jos oireita ilmenee. Jos pikatesti näyttää positiivista, jää omaehtoiseen karanteeniin.

Lapset ja koronavirus - THL

Koronaviruksen hoito ja ohjeet sairastuneelle - THL

(*saanut kaksi koronavirusrokoteannosta tai sairastanut koronavirusinfektion ja saanut yhden rokoteannoksen)

Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita

Hengitystieinfektion oireisena tulee välttää työpaikkaan, päiväkotiin ja kouluun menemistä ja muutenkin välttää kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Pyydä tarvittaessa muuta henkilöä asioimaan puolestasi. Jos kuitenkin joudut liikkumaan kodin ulkopuolella, käytä kasvomaskia ja pidä turvavälejä muihin ihmisiin.

Jos näytettä ei ole tarpeen ottaa tai otettu näyte on negatiivinen (eli ei koronavirusta), sairasta rauhassa kotona. Hoitona on lepo, riittävä nesteiden nauttiminen sekä kuumeen ja säryn lievittäminen tarvittaessa apteekista ilman reseptiä saatavilla lääkkeillä. Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Ohjeet hoitoon hakeutumisesta

Koronavirustaudin oireet

Tyypillisiä COVID-19-tautiin liittyviä oireita ovat

 • päänsärky
 • haju- tai makuaistin häiriöt
 • nuha, nenän tukkoisuus
 • yskä
 • hengenahdistus
 • voimattomuus, väsymys
 • lihaskivut
 • kurkkukipu, kurkun karheus
 • kuume
 • pahoinvointi, oksentelu
 • ripuli

Toimi näin

Jos kärsit koronavirusinfektion oireista ja näytteenottokriteerit täyttävät kohdallasi, toimi näin:

 • Soita Naantalin terveyskeskukseen hoidon tarpeen arvioimiseksi arkisin klo 8.00–15.30 numeroon 02 436 2760 TAI täytä oirearvio osoitteessa Omaolo.fi (16 vuotta täyttäneet).
  • Puhelimessa tai oirearvion perusteella hoitaja arvioi koronanäytteenoton tarpeen ja konsultoi tarvittaessa lääkäriä. Jos näytteenotto katsotaan aiheelliseksi, saat ajan näytteenottoon. Näytteitä otetaan arkisin Kesti-Maariassa, Maariankatu 2. Saat ajanvarauksen yhteydessä ohjeet näytteenottoon saapumisesta. Jos näytteenotto katsotaan aiheelliseksi, sinun on jäätävä omaehtoiseen karanteeniin testituloksen saamiseen asti.
 • Päivystysaikana arkisin klo 16.00–20.00 ja lauantaisin klo 9.00–14.00 terveyskeskuksessa toimii normaali päivystystoiminta, eikä silloin oteta koronanäytteitä. Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, soitathan päivystykseen 02 436 2760 jatko-ohjeiden saamiseksi.
  • Puhelimessa arvioidaan, voiko hoito odottaa seuraavaan arkipäivään. Päivystysaikana hengitysoireisten tutkimus ja hoito tapahtuu ensisijaisesti Turun alueen yhteispäivystyksessä, TYKS T2-sairaalassa.
 • Naantalin terveyskeskuksen aukioloajan ulkopuolella palvelee Turun alueen yhteispäivystys numerossa 02 313 8800.
  • Puhelimessa arvioidaan hoidon tarve ja annetaan jatko-ohjeita.

Naantalin hengitystieinfektiovastaanotto toimii ajanvarauksella Kesti-Maariassa osoitteessa Maariankatu 2. Näytteitä voidaan ottaa sekä ulkona että sisätiloissa. Saat ajanvarauksen yhteydessä ohjeet näytteenottoon saapumisesta.

Omaolo.fi

Soittamisen sijaan voit myös täyttää koronavirustaudin oirearvion Omaolo.fi-palvelussa. Mikäli oirearvion perusteella koronanäytteenotto on tarpeen, voit tunnistautua palveluun ja lähettää oirearvion suoraan Naantalin terveyskeskukseen, josta sinuun ollaan yhteydessä. Oirearvion voi tehdä milloin vain. Terveyskeskuksesta ollaan sinuun yhteydessä arkipäivinä kello 8.00–15.00.

Alle 16-vuotiaat: Voit arvioida hoidontarvettasi Omaolo.fi-palvelussa ja saada toimintaohjeita jatkosta. Alle 16-vuotiaat eivät voi lähettää oirearviota suoraan terveyskeskukseen. Jos oirearvion perusteella koronatesti on tarpeen, soita terveydenhuoltoon yllä mainittujen ohjeiden mukaisesti.

Huom! Jokaisen tulee kirjautua Omaoloon omilla tunnuksillaan – vanhempi ei voi kirjautua palveluun lapsensa puolesta.

Ohjeet riskiryhmään kuuluville

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvien tulee ottaa oireiden ilmaantuessa herkästi yhteyttä terveyskeskukseen.

Riskiryhmään kuuluvat yli 70-vuotiaat henkilöt, päivittäin tupakoivat henkilöt, sairaalloisen ylipainoiset henkilöt sekä aikuiset, joilla on jokin sellainen pitkäaikaissairaus, joka merkittävästi huonontaa keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. Lisätietoa riskiryhmistä ja pitkäaikaissairaudet tarkemmin THL:n sivuilta.

Perussairautensa, esimerkiksi astman tai diabeteksen, suhteen hoitotasapainossa olevat lapset ja nuoret eivät kuulu vakavan taudin riskiryhmään. Jos lapsella on vaikea perussairaus tai puolustuskykyä lamaava eli immunosuppressiivinen lääkitys ja hänelle tulee yllä mainittuja koronavirustautiin sopivia oireita, on järkevää ottaa yhteyttä lapsen omaan erikoissairaanhoidon yksikköön.

Hoitoa vaativat oireet lapsilla

Lasten koronavirustaudit ovat yleensä lieväoireisempia kuin aikuisten. Lapset testataan kuitenkin samoin kriteerein kuin aikuisetkin.

Jos lapsi sairastuu ja hänelle tulee jokin seuraavista oireista, on tärkeää hakeutua hoitoon mahdollisimman nopeasti:

 • hengitysvaikeus
 • iho on sinertävä tai harmaa
 • lapsi ei juo tarpeeksi
 • lapsi oksentaa voimakkaasti tai jatkuvasti
 • lapsi ei herää tai reagoi mihinkään
 • lapsi on niin ärtyisä, ettei halua olla sylissä
 • oireet häviävät, mutta palaavat sitten kuumeen ja pahemman yskän kera.

Miten toimin jos minulla on todettu koronavirustartunta tai olen altistunut?

Jos sinulla on todettu koronavirustartunta laboratoriovarmennetulla koronavirustestillä, saat tiedon tartunnasta tekstiviestillä. Jos sinut on asetettu eristykseen koronavirustartunnan vuoksi, noudata saamiasi viranomaisohjeita.

Jos olet saanut positiivisen tuloksen kotitestistä, olet perusterve ja sinulla on lieviä hengitystieoireita ja yleisvointisi on hyvä, ei yleensä ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon eikä hakeutua terveydenhuollon koronavirustestiin. Pysy kotona ja vältä kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan, siten että olet ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta.

Ohje kotiinsa karanteeniin tai eristykseen määrätylle henkilölle (pdf)

Tarttuminen ja suojautuminen – koronavirus (thl.fi)

Verisuonitukosriskin oma-arvio: Koronavirustaudin aiheuttama tukosriski – potilaan oma arvio (hus.fi)

Kerro sairastumisestasi henkilöille, joihin sinulla on ollut läheinen kontakti. Pyydä tartunnalle altistuneita välttämään kontakteja viiden päivän ajan siitä, kun viimeksi tapasitte, käyttämään FFP-hengityksensuojainta tai kirurgista suu-nenäsuojusta ja noudattamaan hyvää käsihygieniaa muita ihmisiä tavatessa. Tartuttavuus voi alkaa jo kaksi vuorokautta ennen oireiden alkamista.

Altistuminen ja karanteeni

Jos sinut on asetettu karanteeniin koronavirukselle altistumisen vuoksi, noudata saamiasi viranomaisohjeita.

Jos asut samassa taloudessa positiivisen kotitestin tehneen kanssa tai asut tai olet muutoin ollut läheisesti tekemisissä terveydenhuollossa tehdyssä testissä positiivisen tuloksen saaneen kanssa:

 • Vältä mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta.
 • Esimerkiksi harrastustoimintaan osallistumista tai vapaa-ajan vierailuja ei suositella.
 • Käytä kodin ulkopuolella FFP-hengityksensuojainta tai kirurgista suu-nenäsuojusta.
 • Jää etätöihin, jos se on mahdollista. Jos olet täysin oireeton, voit mennä töihin kasvomaskia käyttäen ja kontakteja välttäen.

Tartuntatautipäiväraha

Jos työstä poissaolo koronavirustartunnan vuoksi on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen, tartuntatautipäivärahahakemuksen liitteeksi käy tartuntatautilääkärin päätöksen sijaan myös muun julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa työskentelevän

 • lääkärin todistus luotettavasti todetusta koronavirustartunnasta ja suosituksesta olla pois työstä tartunnan leviämisriskin takia
 • sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus luotettavasti todetusta koronavirustartunnasta ja suosituksesta olla pois työstä tartunnan leviämisriskin takia.

Koronavirustartunnan luotettava toteaminen tarkoittaa laboratoriovarmistettua PCR- tai antigeenitestiä.

Huomaa, että Omakanta-palvelusta saatava EU:n koronatodistus ei ole riittävä selvitys tartuntatautipäivärahaa varten.

Lue lisää tartuntatautipäivärahasta Kelan sivuilta.

Tartuntatautien jäljitys

Viranomaisjäljitys keskitetään 14.1.2022 lähtien tartunnan saaneen lähipiiriin sekä riskiryhmiin kuuluvien asumisyksiköihin, hoivalaitoksiin ja terveydenhuollon yksiköihin. Heidät asetetaan tarpeen mukaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Muissa tilanteissa kuten työpaikalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa altistuneita ei enää aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Altistuneiden suositellaan välttävän kontakteja ja oireiden ilmaantuessa jäädä sairastamaan kotiin ja tekemään tarvittaessa kotitestin.

Laboratoriotestillä todetun koronavirustartunnan saaneille tiedotetaan tartunnasta ja annetaan toimintaohjeet ja heille voidaan tarvittaessa tehdä tartuntatautilain mukainen eristyspäätös.

Tieto koronatartunnasta tulee tekstiviestitse

Naantalin kaupungin tartunnanjäljitys ilmoittaa 17.2.2022 alkaen koronavirustartunnasta tekstiviesteillä. Tekstiviestillä saat ohjeet, miten toimia, jos kuulut koronavirustaudin riskiryhmään tai sote-henkilöstöön, tarvitset hoito-ohjeita tai eristyspäätöstä. Jos tarvitset eristyspäätöstä, ilmoita asiasta sähköpostitse  terveyspalvelut@naantali.fi ja ilmoita viestissä syntymäaika, nimi, puhelinnumero ja syy eristyspäätökselle.

Tartunnan saaneen pitää pysyä eristyksessä 5–10 vuorokautta. Eristys kestää vähintään 5 vuorokautta oireiden alusta ja oireettomalla näytteenottopäivästä. Ennen eristyksen päättymistä tulee olla kaksi oireetonta päivää eli kuumeen pitää olla poissa ja muiden oireiden selvästi vähenemässä.

Eristyksen aikana pitää välttää lähikontakteja ja pysyä kotona. Eristyksen tarkoituksena on estää koronaviruksen tarttuminen. Suosittelemme kertomaan lähikontakteillesi heidän mahdollisesta altistumisestansa.

Jos sinulla on vakavia oireita, hengenahdistusta tai vointisi heikkenee, soita Naantalin terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon, puh. 02 4362760. Välitöntä hoitoa vaativassa tilanteessa, soita 112.

Lisätietoa THL: sivuilta: Koronaviruksen oireet ja hoito.

Ohje kotiinsa karanteeniin tai eristykseen määrätylle henkilölle (pdf)

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

Huolehdi hyvästä hygieniasta ja turvaväleistä

Viisi valttia, joilla suojaat itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta:

 • Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 • Pidä yli 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 • Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyttä.
 • Lataa Koronavilkku-sovellus.
 • Ota rokote, kun vuorosi tulee.

 

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Ensiapu ja päivystys