Palvelusetelit

Sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan henkilöstöä sydämen muodossa.

Palvelutsetelit Varhan sivuilla

Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Ajantasaiset tiedot palveluseteleistä löydät Varhan sivuilta.

lateral-image-left

Ikäihmisten ja vammaisten palveluissa on mahdollista hakea palveluseteliä siivoukseen, omaishoidon vapaan järjestämiseen, kotihoitoon ja henkilökohtaiseen apuun. 

Miten palvelusetelin voi saada?

Palveluseteliä hakeville asiakkaille tehdään kotikäynnillä palvelutarpeen arviointi, jonka jälkeen asiakkaalle voidaan myöntää palveluseteli. Myönteisen palvelusetelipäätöksen yhteydessä asiakkaalle annetaan palveluseteli tai -setelit ja lista kunnan hyväksymistä palvelunsetelituottajista. Asiakas valitsee palveluntuottajan itse ja ottaa yhteyttä palveluntuottajaan sopiakseen palvelun järjestämisestä.

Miten palveluseteli toimii?

Asiakas ja palveluseteliyrittäjä sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja palvelun tarkemmista yksityiskohdista. Asiakas tekee yrittäjän kanssa sopimuksen. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen. Poikkeuksena henkilökohtaisen avun palveluseteli, joka on asiakkaalle omavastuuton, eli asiakas ei maksa palvelusta mitään.

Asiasanat

Ikäihmiset
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelujen oheis- ja tukipalvelut
Vanhusten palvelut