Palvelusetelit

Ikäihmisten ja vammaisten palveluissa on mahdollista hakea palveluseteliä siivoukseen, omaishoidon vapaan järjestämiseen, kotihoitoon ja henkilökohtaiseen apuun. 

Miten palvelusetelin voi saada?

Palveluseteliä hakeville asiakkaille tehdään kotikäynnillä palvelutarpeen arviointi, jonka jälkeen asiakkaalle voidaan myöntää palveluseteli. Myönteisen palvelusetelipäätöksen yhteydessä asiakkaalle annetaan palveluseteli tai -setelit ja lista kunnan hyväksymistä palvelunsetelituottajista. Asiakas valitsee palveluntuottajan itse ja ottaa yhteyttä palveluntuottajaan sopiakseen palvelun järjestämisestä.

Miten palveluseteli toimii?

Asiakas ja palveluseteliyrittäjä sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja palvelun tarkemmista yksityiskohdista. Asiakas tekee yrittäjän kanssa sopimuksen. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen. Poikkeuksena henkilökohtaisen avun palveluseteli, joka on asiakkaalle omavastuuton, eli asiakas ei maksa palvelusta mitään.

Naantalin kaupungin palvelusetelit

Siivouspalvelu

 • Kotihoidon tukema siivouspalvelu järjestetään tulosidonnaisilla palveluseteleillä.
 • Seteleitä myönnetään 2 kappaletta kuukautta kohden ja yhden setelin arvo on 25 €.
 • Palveluseteleitä voidaan käyttää myös pienimuotoisiin pihojen lumitöihin, hiekoittamiseen ja nurmikon leikkaukseen.

Omaishoitajan vapaan järjestäminen

 • Omaishoitajalla on mahdollisuus järjestää palvelusetelin avulla hoitaja kotiinsa oman vapaansa ajaksi.
 • Palvelusetelit myönnetään omaishoitajille, jotka ovat oikeutettuja kolmeen vapaapäivään kuukaudessa.
 • Palveluseteleitä myönnetään 36 kappaletta (36 h) kuukaudessa.

Kotihoidon palveluseteli

 • Kotihoidon palvelutarpeen määrä ja sisältö arvioidaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen edustajansa kanssa.
 • Kotihoidon palvelusetelillä tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja omatoimisuutta.
 • Palvelujen myöntämisen lähtökohtana on, että asiakkaan hoito vaatii sosiaali- tai terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista.
 • Kotihoidon palveluseteli on vaihtoehto kaupungin kotihoidon palveluille.

Henkilökohtaisen avun palveluseteli

 • Henkilökohtaisen avun palveluseteli on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta sitä välttämättä ja jatkuvasti tarvitsee.
 • Henkilökohtaisen avun palvelusetelillä vaikeavammaista henkilöä avustetaan päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.
 • Naantalin kaupunki ylläpitää henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajarekisteriä, josta löytyvät kaikki sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät palveluntarjoajat.
 • Palvelusetelin vaihtoehtona henkilökohtaista apua voidaan järjestää työnantajamallilla tai ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.

Lisätietoa palvelusetelistä saat

Hoito ja vanhuspalvelut: Asiakasohjaajan puhelinaika on arkisin klo 9–15 (suomeksi) sekä arkisin klo 9–12 (ruotsiksi). Asiakasohjaaja on tavattavissa ajanvarauksella.

Vammaispalvelut: Neuvonta ja yhteystiedot

Kotihoidon toimisto
Käyntiosoite

Tuulensuunkatu 8
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates

Asiasanat

Ikäihmiset
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelujen oheis- ja tukipalvelut
Vanhusten palvelut