Sosiaaliasiamies

”Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa.”

Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

 • Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen asiakkaana.
 • Haluat neuvoja sosiaalipalveluita tai varhaiskasvatusta koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.
 • Haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi.
 • Olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin.
 • Olet tyytymätön sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi.
 • Et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen päätöksiä tai sopimuksia.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät

(laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 § ja varhaiskasvatuslaki 53 §)

 • Neuvoa asiakasta asiakaslain tai varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
 • Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.
 • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
 • Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
 • Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Naantalin kaupunki ostaa sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratos Oy:ltä. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Liitteet

Sosiaaliasiamies
Aukioloajat
Neuvonta tiistai kello 12.00 - 15.00,
keskiviikko - torstai kello 10.00 - 13.00,
henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.
Puhelinnumero
Sosiaaliasiamiehet: Sointula Maija-Kaisa, Saarinen Sanna, Vainio Heidi
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Pohjoisrinteentie 4
21410 Lieto

Postiosoite

Pohjoisrinteentie 4
21410 Lieto

Lisätiedot

Sähköposti ei ole suojattu, joten ethän lähetä salassa pidettäviä tietoja.

Location coordinates

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut