Lastensuojelun palvelut

Sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan henkilöstöä sydämen muodossa.

Lastensuojelun palvelut Varhan sivuilla

Naantalin sosaali- ja terveyspalvelut järjestää 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Ajantasaiset tiedot palveluista löydät Varhan sivuilta.

lateral-image-left

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.  

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun asiakkuuden tarve on todettu palvelutarpeen arvioinnissa. Palvelutarpeen arviointi aloitetaan lastensuojeluilmoituksen tai yhteydenoton perusteella. Naantalin lastensuojelu työskentelee systeemisen työtavan mukaisesti. Systeeminen työtavan ydintä on moniammatillisuus sekä asiakkaana olevan lapsen ja hänelle tärkeiden ihmissuhteiden vahvistaminen. Työssä sovelletaan perheterapeuttista lähestymistapaa. Tavoitteena on lapsen ja perheen osallisuuden ja toimijuuden sekä lapsen turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistuminen.

Perheelle lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun asiakkuuden perusteella tarjottava tuki voi olla esimerkiksi seuraavanlaista:

 • keskustelut
 • ohjaus ja neuvonta
 • tukihenkilön tai tukiperheen järjestäminen
 • kotiin järjestettävä perhetyö, perheohjaus tai kotipalvelu
 • koulunkäynnin tukeminen
 • asumiseen liittyvien ongelmien ratkaisu
 • lapsen harrastustoiminnan tukeminen
 • nuorten avohuollon ohjaajan palvelut
 • lapsiperhepsykologin tapaamiset
 • päihdeongelmien kartoittaminen ja hoitoon ohjaaminen
 • verkostotyö muiden viranomaisten ja palveluiden tuottajien kanssa.

Vain lastensuojelun asiakkuuden perusteella tarjottava tuki:

 • tehostettu perhetyö
 • perhekuntoutus, esim. lyhytaikaista laitos- tai perhehoitoa lapselle yksin tai yhdessä perheen kanssa
 • sijoitus lastensuojelun avohuollon tukitoimena
 • sijaishuollon tukitoimet
  • kiireellinen sijoitus
  • huostaanotto

Lastensuojelun yhteystiedot

Asiasanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut