Lastensuojelun palvelut

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.  

Yhteydenotto tai lastensuojeluilmoitus velvoittaa sosiaalityöntekijää tekemään palvelutarpeen arvioinnin kolmen kuukauden kuluessa, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään lastensuojelun tarve, ellei asia ole selvästi luonteeltaan sellainen, ettei lastensuojelun tukitoimia tarvita.

Jos palveluntarve havaitaan, lapselle aloitetaan joko sosiaalihuoltolain mukainen lapsiperheiden sosiaalityön asiakkuus tai lastensuojelun asiakkuus. Niin palvelutarpeen arvioinnin aikana kuin asiakkuuden alettuakin sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja työpari selvittävät yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuvaihtoehtoja, järjestävät tukitoimia ja palveluja sekä seuraavat ja arvioivat niiden toteutumista ja vaikuttavuutta.

Lastensuojelu voi olla vanhemmuuden tukemista, paikkaamista tai äärimmillään sen korvaamista. Ensisijaisesti kuitenkin pyritään siihen, että lapsi/nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Perheelle lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun asiakkuuden perusteella tarjottava tuki voi olla esimerkiksi seuraavanlaista:

 • keskustelut
 • ohjaus ja neuvonta
 • tukihenkilön tai tukiperheen järjestäminen
 • kotiin järjestettävä perhetyö, perheohjaus tai kotipalvelu
 • koulunkäynnin tukeminen
 • asumiseen liittyvien ongelmien ratkaisu
 • lapsen harrastustoiminnan tukeminen
 • nuorten avohuollon ohjaajan palvelut
 • lapsiperhepsykologin tapaamiset
 • päihdeongelmien kartoittaminen ja hoitoon ohjaaminen
 • verkostotyö muiden viranomaisten ja palveluiden tuottajien kanssa.

Vain lastensuojelun asiakkuuden perusteella tarjottava tuki:

 • tehostettu perhetyö
 • perhekuntoutus, esim. lyhytaikaista laitos- tai perhehoitoa lapselle yksin tai yhdessä perheen kanssa
 • sijoitus lastensuojelun avohuollon tukitoimena
 • sijaishuollon tukitoimet
  • kiireellinen sijoitus
  • huostaanotto

Lastensuojelun yhteystiedot

Avainsanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut