Sosiaalityö terveyskeskuksessa

Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Ajantasaiset tiedot palveluista löydät Varhan sivuilta www.varha.fi.

Terveyspalveluiden sosiaalityössä potilaan/asiakkaan kanssa terveyskeskusosastolla tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, jossa kartoitetaan moniammatillisesti potilaan elämäntilannetta ja arvioidaan erilaisten tukitoimien tarvetta. Palvelutarpeen arviointi ja palvelujen järjestäminen voi tapahtua haastattelemalla potilasta, kotiutuksen suunnittelupalaverissa tai esim. hakemalla jatkohoitopaikkaa.

Sosiaalityöntekijä auttaa tarvittaessa myös Kelan etuuksien hakemisessa. Terveyspalveluiden sosiaalityöntekijä on tavattavissa Naantalin terveyskeskuksessa, terveyskeskusosastolla sekä tarvittaessa Aurinkokodin palvelutalossa. 
 

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut