Avohoito

Sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan henkilöstöä sydämen muodossa.

Päihdepalvelut Varhan sivuilla

Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Ajantasaiset tiedot palveluista löydät Varhan sivuilta.

lateral-image-left

Terveyskeskuksen päihdetyön terveydenhoitajat toteuttavat riippuvuussairauksien lääkehoitoa ja antavat siihen liittyvää tukea, neuvontaa ja ohjausta. Lisäksi vastaanotolla toteutetaan  opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoa.       

Sosiaalityön päihdetyön sosiaaliohjaaja kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa hänen tilannettaan sekä tuen tarvetta ja antaa ohjausta,  neuvontaa ja tukea, jonka tavoitteena on vähentää ja poistaa päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä sekä tukea päihteettömyyteen. Työskentely voi olla myös suunnitelmallista toipumistyöskentelyä. Lisäksi sosiaaliohjaaja työskentelee päihdekuntoutuksesta kotiutuneiden kanssa.                 

Jotta voimme Sosiaali- ja terveyspalveluissa auttaa mahdollisimman hyvin, hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointi ja -suunnitelma tehdään tarvittaessa sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä. Palvelut järjestetään ensisijaisesti avohuollossa. Päihdekuntoutus asiat käsitellään aina moniammatillisessa päihde- ja mielenterveystiimissä asiakkaan kirjallisella luvalla.

Turun A-klinikan sivuvastaanotto

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen päihdepalvelujen yhteystiedot.

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Päihde- ja mielenterveyspalvelut