Avustajatoiminta

Henkilökohtainen avustaja

Kunta järjestää vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaista apua, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä ja toistuvasti tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella: 

1) päivittäisissä toimissa 
2) työssä ja opiskelussa 
3) harrastuksissa 
4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa 
5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä 

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia toiveita ja valintojaan edellä mainittuja toimia suorittaessaan. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa itse.

Naantalissa henkilökohtaista apua voidaan järjestää työnantajamallilla, jolloin vaikeavammainen itse toimii työnantajana, palvelusetelinä tai ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelu on asiakkaalle omavastuuton eli asiakas ei maksa palvelusta mitään.

Henkilökohtaista apua voit hakea sähköisen lomakkeen kautta: Henkilökohtaisen avun hakemus

Tulostettavan lomakkeen löydät sivun alalaidasta.

Voit lukea lisää henkilökohtaisesta avusta soveltamisohjeestamme.

Saattajakortti

Avustajan kanssa liikkumaan ja kulttuurin pariin!

Turun seudun 11 kunnassa, Kaarinassa, Liedossa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Raisiossa, Ruskolla, Sauvossa ja Turussa on käytössä yhteinen Saattajakortti. Saattajakortin tavoite on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan liikunnan ja kulttuurin harrastamista.

Kortti oikeuttaa yhden saattajan maksuttomaan sisäänpääsyyn kuntien määrittelemille liikuntapaikoille ja kulttuuripalveluihin. Uimahalleissa, kunto- ja liikuntasaleissa sekä kulttuurikohteissa toiminnan tulee olla kaupungin järjestämää. Kortti ei siis yleensä oikeuta sisäänpääsyyn muiden tahojen kaupungin tiloissa järjestämiin tilaisuuksiin. Kortin käyttöpaikat on nähtävissä saattajakortti -sivuilta, kuntien verkkosivuilta ja liikuntapalveluissa. Kortin käyttömahdollisuuksista voi kysyä myös kustakin vierailukohteesta.

Turun seudun kunnissa asuvalla henkilöllä, jolla on avustajan tarve, on mahdollisuus hakea Saattajakorttia koti- tai asuinkunnastaan. Kortin myöntää kunnan liikunta- tai sosiaali- ja terveyspalvelut hakemuksen perusteella. Korttia anottaessa tulee esittää kuntoutus- / palvelusuunnitelma tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön (esim. lääkäri, fysioterapeutti, kuntoutusohjajaa, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja jne.) lausunto. Näkövammaiset saavat kortin myös esittämällä Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n näkövammaiskortin.

Kortti on avustettavan henkilökohtainen ja sen olemassaolo tulee esittää kassalla tai lippuja ennakkoon varatessa. Kortin haltijan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Saattajana voi toimia kulloinkin eri henkilö. Kortin haltija valitsee avustajan ja vastaa hänen kelpoisuudestaan tehtävään (yleisissä pukuhuoneissa avustajan tulee olla samaa sukupuolta). Kortti on voimassa määräajan, enintään viisi vuotta kerrallaan. Korttia uusittaessa toimitaan saman käytännön mukaisesti kuin uutta korttia haettaessa.

Sairaaloiden osastot, laitoshoidon yksiköt ja palveluasumisen toimipisteet voivat anoa Saattajakorttia osasto-, laitos- tai toimipaikkakohtaiseen käyttöön. Toimipaikkakohtaista korttia käytettäessä henkilökuntaan kuuluva voi toimia avustajana useammalle ryhmään kuuluvalle avustettavalle. Saattajan henkilöllisyys tulee todistaa työpaikan henkilökortin avulla.

Naantalissa uusi saattajakortti anotaan saattajakorttihakemuksella, joka löytyy sivun alareunasta. Vanhan saattajakortin uusiminen tulee tehdä kortinhaltijan toimesta voimassaoloajan päätyttyä . Uusiminen tehdään samalla hakemuksella kuin uuden kortin anominen. Saattajakorttiin liittyvissä asioissa lisätietoa antaa liikunnanohjaaja Fanni Saari p.050 4649908

Neuvonta ja yhteystiedot

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Henkilökohtaisen avustajan palvelut
Sosiaalipalvelujen oheis- ja tukipalvelut