Vammaisten apuvälinepalvelut

Sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan henkilöstöä sydämen muodossa.

Apuvälinepalveluista Varhan sivuilta

Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Ajantasaiset tiedot palveluista löydät Varhan sivuilta.

lateral-image-left

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä on mahdollista saada apuvälinelainaamosta.

Vammaispalveluista on mahdollista hakea koneita, välineitä ja laitteita, jotka edistävät tai ylläpitävät toimintakykyä silloin, kun se on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt, eikä näitä ole mahdollista saada lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä. Koneita, välineitä ja laitteita haetaan vammaispalveluhakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa terveydenhuollon asiantuntijalausunnot, jotka osoittavat haetun laitteen tarpeen.

Vammaisten palvelujen neuvonta ja yhteystiedot

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Vammaisten muut kuin asumis- ja kotipalvelut