Vammaisten apuvälinepalvelut

Kun toimintakyky on alentunut, saatat tarvita apuvälinepalveluja. Apuvälineitä ovat mm. liikkumisen, peseytymisen ja wc-toimintojen apuvälineet, sekä muut mahdollisesti tarvittavat päivittäisten toimintojen apuvälineet.

Koneet, välineet ja laitteet

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaiset, kohtuulliset kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat koneiden, tai laitteiden hankkimisesta. Tarve liittyy esim. liikkumiseen ja viestintään, jotta henkilö selviytyy kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Palvelu on maksuton.

Terveyskeskuksen apuvälinepalvelut

Yhteystiedot

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Vammaisten muut kuin asumis- ja kotipalvelut