Carunan 110kV Rymättylä-Kukola voimajohdon pylväitä kaatunut viime yönä

Uutiset
Kartalla kuvataan paikka, jossa voimajohdon pyväät ovat kaatuneet. Paikka sijaitsee Kotkanaukion ja Tanilanaukion välisellä niemellä.

Carunan omistaman 110kV Rymättylä-Kukola voimajohdon kolme pylvästä (2 mantereella, 1 saaressa) on kaatunut 12.1.2021 Särkänsalmen eteläpuolella Kotkanaukossa. Lisäksi yksi pylväs on vaurioitunut. Viranomaiset ovat asiasta tietoisia, ja merellä kulkeva liikenne on ohjattu toistaiseksi muualle.

Caruna selvittää vian syytä ja laatii korjausaikataulun, kun vian laajuus täsmentyy ja korjaussuunnitelmat saadaan valmiiksi. Asiakkaiden sähkönsaanti turvataan varayhteyksin. Vaihtuvat sääolosuhteet voivat ajoittain vaikuttaa sähkönjakeluun, mikä asiakkaiden on syytä ottaa huomioon.

Ilmoitamme korjausaikatauluista ja korjaustoimenpiteiden vaikutuksesta alueella heti, kun saamme lisätietoa. Caruna myös tiedottaa tilanteesta tekstiviesteillä lähiaikoina asiakkailleen, joita tilanne koskee

Päivitetty viimeksi
13.1.2021 16:07

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Energiahuolto