Naantalin kaupunginjohtajan valinta

Uutiset
Kaupungintalon julkisivu ja vaakuna seinällä

Naantalin kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee 16 hakijaa ja 3 suostumuksensa antanutta. Hakuaika päättyi maanantaina 28 joulukuuta.

Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan maaliskuun kokouksessa. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 11.1.2021. 

Kaupunginhallituksen nimeämä valmisteluryhmä vastaa hakuprosessista kokonaisuudessaan. Valmisteluryhmä päättää mahdollisista sidosryhmävuoropuheluiden järjestämisestä, haastateltavista ehdokkaista ja haastatteluista ja lopulta työryhmä tekee esityksen uudesta kaupunginjohtajasta kaupunginhallitukselle. 

Ryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Lindström ja sihteerinä henkilöstöpäällikkö Irmeli Niittymäki. Ryhmän jäseninä ovat lisäksi Kimmo Aho, Pirjo Maja, Harri Palomäki, Markku Tuuna, Juha Manner, Vilhelm Junnila, Mirva Maine ja Heini Jalkanen. 

Kaupunginjohtajan valintaprosessissa tullaan käyttämään haastattelua ja henkilöarviointia. Haastattelutilaisuuden valmistelee ja haastatteluista vastaa valittu työryhmä. 

Kaupunginhallitukselle esitetään kokouksessa 11.1.2021, että  haastatteluun kutsutaan 5–8 hakijaa valmistelutyöryhmän pohjaehdotuksesta. Haastatteluajankohdat ovat keskiviikko 20.1.2021 klo 16.30–19.45 ja torstai 21.1.2020 klo 16.30–19.45. Haastattelut pidetään kaupungintalolla valtuustosalissa. Haastatteluihin valmistautumiseen ja haastattelutilaisuuksiin osallistuu Psykologitiimi Päämäärä Oy:n edustaja. 

Kaupunginjohtajan tehtävänä on johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa ja taloutta sekä toimielinten, virastojen ja laitosten sekä kaupungin henkilökunnan ja muuta kaupunkikonsernin toimintaa. Kelpoisuusvaatimuksena kaupunginjohtajan virkaan on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Virkaan valittavalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, kunnallishallinnon ja elinkeinoelämän tuntemusta, strategista ajattelua ja visiointikykyä sekä kykyä johtaa taloutta ja ihmisiä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Naantalin kaupunginjohtajana syyskuusta 2014 toiminut Jouni Mutanen jää eläkkeelle ensi kesänä.

Suostumuksensa antaneet

 • Kattelus, Lauri (antoi suostumuksensa hakuajan jälkeen)
 • Komulainen, Mikko 
 • Leppänen, Laura

Virkaa hakeneet

 • Eskola, Jorma 
 • Herpiö, Mika 
 • Jauhiainen, Timo 
 • Kaplas, Marjo 
 • Kesäniemi, Jari 
 • Kivi, Nina 
 • Kuusela, Antti 
 • Maisila, Carita Karoliina 
 • Mattila, Jussi 
 • Murtonen, Anne 
 • Mäkelä, Matti 
 • Niemelä, Jari 
 • Peltola, Sami 
 • Pienimäki, Jarmo 
 • Rahkala, Hannele 
 • Rönnholm, Riku
Päivitetty viimeksi
8.1.2021 13:02

Asiasanat

Osallistuminen ja päätöksenteko
Työnhaku ja työpaikat