Naviren alueen esirakentaminen etenee – Octomeca sijoittuu ensimmäisenä alueelle

Uutiset
Työmaakone murskaa kalliota, taustalla kohoavat kuusipuut. Taaempana työn touhussa on myös kaivinkone.

Luonnonmaalla sijaitsevalla Naviren teollisuusalueella on esirakentaminen parhaillaan käynnissä, ja ensimmäinen yritys aloittaa tilojen rakentamisen alueelle heinäkuussa 2021. Navireen sijoittuu naantalilainen Octomeca Oy, joka on keskittynyt pakkauskoneiden suunnitteluun ja valmistukseen.

Uudet toimitilat rakennuttaa sveitsiläinen FROMM-konserni, joka omistaa enemmistön Octomecasta. Uusi tuotanto- ja varastokeskus rakentuu yrityksen kasvun tueksi, ja siihen investoidaan noin viisi miljoonaa euroa. Toiminnan laajenemisen myötä Octomecan on tarkoitus rekrytoida lisää työvoimaa. Octomecalla on tällä hetkellä Naantalissa 29 työntekijää.

Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen pitää uusia teollisuusinvestointeja tärkeänä asiana Naantalille.

– On erityisen hienoa, että haastavana korona-aikana sveitsiläinen perheyritys FROMM investoi tehtaaseen Naantalissa. Se luo uskoa tulevaan. Uudet työpaikat ovat tervetullut asia, Mutanen sanoo.

Octomecan uusien tilojen on määrä valmistua Navireen keväällä 2022, ja FROMM-konsernin kaikki toiminnot Suomessa siirtyvät uusiin tiloihin Naantaliin. Suomessa konserniin kuuluu FROMM pakkaus, joka toimii nykyisin Espoossa.

– Rakennushanke on FROMM-konsernilta osoitus uskosta suomalaiseen osaamiseen, jota halutaan kehittää edelleen, sanoo Octomecan toimitusjohtaja Janne Koskela.

Navire kiinnostaa yrityksiä

Luonnonmaalla sijaitsevan Naviren teollisuusalueen sijainti on yrityksille erinomainen: Turun Korjaustelakan ja Meyer Oy:n telakan läheisyys mahdollistavat lyhyet varastointiajat ja toimitusmatkat. Naantalin satama on niin ikään lähellä mahdollistaen raskaitten kokonaisuuksien merikuljetukset koko Itämeren alueelle. Myös maanteitse kuljetukset onnistuvat helposti E-18-tietä pitkin.

Ensivaiheessa valmistuu Naviren teollisuusalueella noin 10 hehtaarin alue. Naviren tonttien kokoa on mahdollista räätälöidä yritysten tarpeiden mukaan.

Naantalin tekninen johtaja Reima Ojala kertoo, että Naviren aluetta esirakennetaan, jotta alueelle sijoittuvien yritysten rakentaminen olisi helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Naviren teollisuusalue sijaitsee kallioisella mäellä, ja esirakentaminen aikana kallioita on murskattu ja louhittu tasaiseksi.

Esirakentamisesta vastaa JJ-Kiinteistökehitys Oy. Alun perin tavoitteena oli, että puolet alueesta on esirakennettu kolmen vuoden kuluessa ja koko alue vuoden 2026 loppuun mennessä.

– Koronasta huolimatta kiinnostusta aluetta kohtaan on riittänyt, ja esirakentamisaikataulua on sen vuoksi nopeutettu, Ojala sanoo.

Esirakentamisen aiheuttama haitta alueen asutukselle on tilapäinen, ja haittojen minimointi on otettu huomioon. Urakoitsija on tehnyt hyvät meluvallit, joilla eristetään äänen ja pölyn siirtymistä asutuksen suuntaan. Alueen rakentamisessa noudatetaan ympäristönsuojelumääräyksiä esimerkiksi melun ja työaikojen suhteen.

Etuna sijainti ja tonttien räätälöinti

Octomecan toimitusjohtaja Janne Koskela kertoo, että Naviren alue valikoitui yrityksen uusien toimitilojen rakennuspaikaksi hyvän sijainnin ja räätälöitävissä olevan maa-alueen vuoksi.

– Meillä oli tärkeää saada rekkaliikenteen osalta läpiajettava tontti, jotta materiaalivirtaus saadaan ohjattua optimaalisesti ja turvallisesti, Koskela sanoo.

Pitkänmallinen tumma rakennus, jonka edustalla kulkee rekka. Oikeassa päässä rakennusta on isoja lasi-ikkunoita.
Havainnekuva Octomecan uusista, Navireen valmistuvista toimitiloista. Kuva: Octomeca

Ensivaiheessa Octomecalle rakentuu 4300 neliömetrin suunnittelu-, tuotanto- ja varastotilat. Suunnittelussa on huomioitu myös noin 2000 neliömetrin lisärakennus.

– Uudet toimitilat rakennetaan ympäristöasiat huomioiden. Lämmitysmuodoksi on valittu maalämpö, ja rakennukseen on lisäksi huomioitu mahdollisuus aurinkopaneeleille, Koskela kertoo.

Naantalin kaupunkia Koskela kiittää aktiivisesta yhteistyöstä. Hänen mukaansa kaupungin myötämielinen suhtautuminen on ollut merkittävässä asemassa rakennushankkeessa.

Octomecan uusissa tiloissa suunnitellaan ja valmistetaan korkealaatuisia pakkauslaitteita. Tuotanto on siistiä käsityökaluilla tehtävää kokoonpanotyötä, joka ei aiheuta meluhaittaa tai päästöjä. Uudisrakennukseen tulee lisäksi varastotiloja. Uudisrakennusta suunniteltaessa kiinnitetään huomiota hyvään rakennussuunnitteluun ja panostetaan myös piha- ja ympäristösuunnitteluun.

Päivitetty viimeksi
22.1.2021 9:12

Asiasanat

Työ ja yrittäminen
Elinkeinot