Nesteen Naantalin jalostustoiminnan lakkaaminen kova päätös Naantalin ja alueen kannalta

Uutiset
Nesteen jalostamo Naantalissa.

Neste Oyj ilmoitti syyskuussa suunnittelevansa jalostamotoimintojen uudelleenjärjestelyjä Porvoossa ja Naantalissa Öljytuotteet-liiketoiminnan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Tänään julkaistussa tiedotteessaan Neste ilmoittaa, että yhteistoimintaneuvottelujen päätyttyä yhtiö on tehnyt päätöksen lakkauttaa Naantalin jalostustoiminnot maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Yhtiö keskittää Naantalin toiminnan terminaali- ja satamatoimintoihin sekä uudistaa Öljytuotteiden operatiivista toimintamallia. Muutoksen toisessa vaiheessa Porvoon jalostamoa kehitetään kohti uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden prosessointia. Tiedotteen mukaan toimenpiteillä tavoitellaan noin 50 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kiinteissä kustannuksissa.

Naantalin jalostustoiminnan lopettamisen sekä Öljytuotteiden operatiivisen toimintamallin uudistamisen myötä yhtiössä päättyy yhteensä noin 370 työtehtävää. Nesteen Naantalin toimipaikasta päättyy 230 työtehtävää.

Muutostilanteessa Neste on ilmoittanut tarjoavansa henkilöstölleen ensisijaisesti uusia työtehtäviä, joihin tarjotaan koulutusta. Paikkakunnan vaihtoa tuetaan muuttoavustuksella. Henkilöille, joiden työsuhde päättyy, yhtiö tarjoaa eläkesopimuksia ja kohdennettuja tukipaketteja, joihin sisältyy myös starttiraha tukemaan koulutusta tai yrittäjyyttä. Lisäksi toteutetaan muutosturvaohjelma, johon sisältyy erilaisia uudelleen työllistymistä tukevia toimia.

Terminaali- ja satamatoiminta jatkuu Naantalissa. Neste tekee yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön viranomaisten, Naantalin kaupungin sekä paikallisten ympäristötoimijoiden kanssa tukeakseen alueen tulevaa taloudellista toimintaa.

– Tämä on kova päätös Naantalin, alueen muiden kaupunkien ja koko Varsinais-Suomen kannalta. Erityisen valitettava päätös on työntekijöiden ja heidän perheidensä kannalta. On välttämätöntä, että Neste toteuttaa täysimääräisesti suunnittelemansa muutosturvatoimenpiteet ja työllisyysviranomaiset tukevat tehokkaasti työntekijöiden työllistymistä ja uudelleen kouluttautumista, toteaa kaupunginjohtaja Jouni Mutanen.

Mutasen mukaan Naantalin kaupunki varautuu omalta osaltaan tukemaan työntekijöitä ja heidän perheitään sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sivistyspalveluiden avulla.

– Vaikka nyt menetetään suuri määrä työpaikkoja, olen luottavainen siihen, että Naantali ja seutu pärjäävät myös tulevaisuudessa ja että seudulle on mahdollista luoda merkittävä määrä uusia työpaikkoja. Elinkeinoministerin asettama selvitysmies Panu Routila selvittää seudun teollista tulevaisuutta ja tähän työhön kohdistuu suuria odotuksia, Mutanen sanoo.

– Jotta uusien teollisten työpaikkojen luomisessa onnistutaan, on ehdottoman tärkeää, että myös EU:n keskeiset rahoitusvälineet, EU:n elpymispaketin ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston välineet ovat täysimääräisesti käytettävissä selvitysmies Routilan jatkossa esittämien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Samoin on tärkeää, että Neste tekee lupauksensa mukaisesti yhteistyötä tukeakseen alueen tulevaa teollista toimintaa, painottaa kaupunginjohtaja.

Mutasen mukaan kaupunki odottaa, että valtio kokoaa myös pikaisesti Naantali-tukipaketin, jossa kansallisen rahoituksen avulla tuetaan alueen elinkeinotoiminnan kehittämistä ja koulutusorganisaatioiden mahdollisuuksia tarjota räätälöityä koulutusta työttömäksi jääville työntekijöille.

Jutun pääkuva: Neste Oyj

Päivitetty viimeksi
30.11.2020 12:04

Asiasanat

Työ ja yrittäminen
Työ ja työttömyys