Yli 500 asukasta vastasi kyselyyn Naantalin kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisestä

Uutiset
Naantalin kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisen asukaskyselyyn saatiin yli 500 vastausta. Kiitos kaikille vastanneille! Vastausten perusteella Naantalissa on potentiaalia pyöräilyn lisäämiseen erityisesti työ- ja koulumatkoilla! Vastaajat kokivat, että Naantalissa on miellyttävä pyöräily-ympäristö ja pyöräilyreitit ovat kattavia. Toisaalta vastauksissa korostui erityisesti saaristoalueen puutteet turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn.
Kolme pyöräilijää ajaa Vanhassakaupungissa ravintola Kaivohuoneen edustalla, kesäisenä päivänä rannassa liikkuu ihmisiä.

Vastaajat käyttävät polkupyörää selkeästi eniten vapaa-ajanmatkoihin, asiointiin ja liikuntaan. Talvella pyörän käyttö vähenee selvästi. Pyöräilyä vaikeuttaa Naantalin keskusta-alueen ulkopuolella erityisesti pyöräteiden puute, kapeat pientareet, liian pitkät pyöräilymatkat ja turvattomuuden tunne liikenteessä. Keskustan tuntumassa asuvien vastaajien osalta esteinä korostuivat käytännöllisyyteen liittyvät seikat, kuten huono sää ja haasteet kuljettaa pyörällä kaikkia tarvittavia tavaroita.

Pyöräilyn osalta vastaajat olivat eniten tyytyväisiä Naantalin pyöräily-ympäristön miellyttävyyteen, pyöräteiden määrään ja reittien kuntoon ja laatutasoon. Kävelyn osalta tyytyväisimpiä oltiin jalkakäytävien määrään, kävely-ympäristön viihtyisyyteen keskusta-alueella ja jalkakäytävien kuntoon ja valaistukseen.

Sekä kävelyn että pyöräilyn osalta vähiten tyytyväisiä oltiin liikenneturvallisuuteen. Lisäksi pyöräilyn osalta tyytymättömyyttä herättää pyöräteiden talvikunnossapito ja kävelyn osalta penkkien ja istumapaikkojen vähäinen määrä.

Vastausten yhteenvetoon pääset tutustumaan tarkemmin liitteestä: Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma – asukaskyselyn tulokset (pdf)

Asukaskyselyllä kartoitettiin asukkaiden liikkumistottumuksia, tyytyväisyyttä kävelyn ja pyöräilyn nykyisiin olosuhteisiin sekä mahdollisia parannustarpeita kävely- ja pyörätieverkkoon. Kysely oli auki 6.4.–24.4.2022 välisen ajan.

Vastanneiden kesken arvottiin Helkama Jopo -polkupyörä. Polkupyörän voitti Aija Suuronen. Onnea voittaneelle!

Kysely toteutettiin osana Naantalin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laatimista. Hanke on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta vuodelle 2022. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa konkreettisia toimenpiteitä, joilla kehitetään Naantalin kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita, houkuttelevuutta ja turvallisuutta. Hankkeessa keskitytään lähtökohtaisesti asukkaiden liikkumistarpeisiin, mutta myös Naantalin saaristoalueen pyörämatkailu otetaan huomioon.

Naantalin kaupunki toteuttaa hankkeen yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa.

Päivitetty viimeksi
25.5.2022 10:32

Asiasanat

Kulttuuri ja vapaa-aika
Asuminen ja ympäristö
Liikunta ja ulkoilu