Vastaukset palautekyselyyn vammaispalveluiden toimivuudesta

vaaleanpunainen kukka

Naantalin kaupungin verkkosivuilla oli kesä- elokuussa 2019 palautekysely vammaispalveluiden toimivuudesta. Tiedote sähköisestä kyselystä lähetettiin noin 480 talouteen kirjeitse. Kysely koostui kahdesta osasta; lapsille ja heidän perheilleen sekä aikuisille suunnatuista kysymyksistä.

Lapsille ja heidän perheille suunnattu kysely oli tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille. Vastanneista 92% asui vanhemman tai vanhempiensa kanssa, ja lomakkeen täyttämisessä avusti vanhempi tai muu tukihenkilö 92% osassa vastanneista. Vastauksia kyselyyn tuli 12 kappaletta.

Aikuisille suunnatussa kyselyssä 45% vastaajista asui yksin ja 29% asui perheensä kanssa. Vastanneista 45% täytti kyselyn itse ja muut ovat saaneet apua lomakkeen täyttämiseen. Vastauksia tuli 67 kappaletta.

Ohessa olevaan liitteeseen olemme koostaneet yhteenvedon kyselyn tuloksista. Lisäksi saimme kiitettävän määrän avoimia palautteita, joita tulemme käyttämään toiminnan kehittämisessä.

Kiitämme kaikkia kyselyymme osallistuneita arvokkaasta palautteestanne!

Liitteet