Hämmärön ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos 2

Ote Hämmärön ranta-asemakaavan muutoksen kartasta

Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen alue sijaitsee Naantalin Airismaalla noin 9 km Rymättylän keskustasta etelään ja noin 27 km Naantalin keskustasta lounaaseen. Suunnittelualueena on osa kiinteistöistä 529-499-8-26 Länsitalo, 599-499-8-12 Ihanelma ja 599-499-2-120 Fältinranta.

Ranta-asemakaavan muutoksessa siirrettiin korttelin 33 ei-omarantainen loma-asunnon rakennuspaikka kiinteistön 529-499-8-26 Länsitalo pohjoisosaan. Kiinteistön 529-499-8-12 Ihanelma alueelle osoitettiin vastaavasti maa- ja metsätalousaluetta. Lisäksi kaavassa muutettiin yhteiskäyttöinen uimaranta-alue venevalkama-alueeksi. Kaavamuutoksen yhteydessä yhteiskäyttöalue poistui. Venevalkama-alueelle osoitettiin saunarakennukselle rakennusoikeutta sen mukaisesti, mitä alueeseen kohdistuvassa poikkeamisluvassa on päätetty.

Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Hämmärön ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutos 2:n 16.3.2020.