Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I

Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I, viiden muutosalueen sijainnit

Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi 4.2.2019 § 3 Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavamuutos I:n. Yleiskaava koskee viittä erillistä aluetta Luonnonmaan ja Lapilan ym saarien osayleiskaava-alueella.

  1. Kummelin ja Kaukorannan tilojen alueet Luonnonmaan pohjoisosassa länsirannalla.
  2. Tammipohja ja Tammipohja I tilojen alueet Luonnonmaan kaakkoisrannalla Herttulanlahdella.
  3. Virpi-Porhonkallion alue Rymättyläntien pohjoispuolella. Koskee tiloja Mäntymäki, Välimäki, Porhonkallio, Virpi, Sokonnokka, Kalliorinne, Jylhämä, Kalliola, Kukkoori, Mäntymäki, Kaukoranta, Kokkonokka, Arjatsalo ja Naantali-Rymättylä seututie.
  4. Jaakkolanrannan tilan alue Luonnonmaan etelärannalla.
  5. Tippavaaran tilan alue Matalahden pohjoisrannalla.

Osayleiskaavasta on tehtiin yksi valitus Turun hallinto-oikeuteen.

Naantalin kaupunginhallitus päätti 15.4.2019 § 132 maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavamuutos I:n tulemaan voimaan kaava-alueen niiltä osilta, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Vaille lainvoimaa jäi edelleen kaavamuutosalue 3. Virpi-Porhonkallion alue.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päätöksellään 18.5.2021 (Dnro 00372/19/4102).

Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaava I on kuulutettu voimaan 21.6.2021.

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit