Manner-Naantalin osayleiskaava

Ote Manner-Naantalin osayleiskaavakartasta

Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.1.2017 Manner-Naantalin osayleiskaavan. Osayleiskaavapäätös on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 4.10.2018.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.1.2017 Manner-Naantalin osayleiskaavaehdotuksen, joka on päivätty 11.1.2017.

Turun hallinto-oikeuteen tehtiin kaupunginvaltuuston päätöksestä kaksi valitusta, joihin Turun hallinto-oikeus antoi hylkäävät päätökset 14.5.2018 (18/0125/1). Koska Turun hallinto-oikeuden päätös edellytti valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, osayleiskaavapäätös pantiin täytäntöön hallintolainkäyttölain 31 § 3 momentin perusteella.

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtiin Turun hallinto-oikeuden päätöksestä yksi valituslupa-hakemus. Asia on rauennut muutoksenhakijan peruutettua valituslupahakemuksensa.

Osayleiskaavapäätös on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 4.10.2018.

Manner-Naantalin osayleiskaavan alue käsittää Manner-Naantalin ja siihen liittyvät pienet lähisaaret.