Rymättylän eteläisen saariston osayleiskaava, Airismaa-Aasla

Ote kaavakartasta Rymättylän eteläisen saariston osayleiskaava, Airismaa-Aasla

Rymättylän kunnanvaltuusto hyväksyi 1.6.2006 Rymättylän eteläisen saariston osayleiskaavan, Airismaa-Aasla, oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaava kuulutettiin osittain lainvoimaiseksi v. 2006 ja 2007. Kokonaisuudessaan osayleiskaava tuli lainvoimaiseksi v. 2008.

Paskalahden alueelle tehtiin osayleiskaavan muutos v. 2007.

Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.12.2011 Airismaa-Aaslan osayleiskaavan laajennuksen ja muutoksen (Herrankukkaron alue). Osayleiskaavan laajennus ja muutos tuli voimaan 10.10.2014.