Rymättylän kirkonkylän taajamaosayleiskaava

Ote Rymättylän kirkonkylän taajamaosayleiskaavakartasta

Rymättylän kirkonkylän taajamaosayleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 22.11.2010 ja se tuli voimaan 3.1.2011

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit