Tarhurinpuiston leikkialueen ja puistokäytävän yleissuunnitelma

Tarhurinpuiston leikkialueen ja puistokäytävän yleissuunnitelma

Tarhurinpuiston leikkialue sijaitsee Tammistossa. Rakennettava puistokäytävä mahdollistaa luontevan kulkuyhteyden Torpparinkaarelta Kruunutilankadulle. Se parantaa paitsi leikkialueen saavutettavuutta, myös ulkoilijoiden tarpeita. Lisäksi alueen turvallisuutta parannetaan lisäksi Tammistontielle rakennettavalla korotetulla suojatiellä.

Sijainti ja nykytilanne
Tarhurinpuiston leikkialue sijaitsee Itä-Tammiston kaava-alueella Tammistossa (Ak-259). Alue on kaupungin omistuksessa. Tarhurinpuisto on nykyisellään Tammistontien ja Kruunutilankadun risteyksessä täyttömaalle muodostunut epävirallinen pysäköintialue, jota voi luonnehtia joutomaaksi.

Tammiston alueella ei entuudestaan ole yleisiä kaupungin ylläpitämiä leikkialueita. Asemakaavoituksen yhteydessä ei ole määritetty yleisille leikkialueille sijaintipaikkoja, vaan lähimmät kaavanmukaiset leikkialueet sijaitsevat Karvetin alueella.

Rakennettava puistokäytävä mahdollistaa luontevan kulkuyhteyden Torpparinkaarelta Kruunutilankadulle.Se parantaa paitsi leikkialueen saavutettavuutta, myös ulkoilijoiden tarpeita. Käytävän paikka on osoitettu sekä Itä-Tammiston (Ak-259) että Tammisto-Hartelan (Akm 273) asemakaavoissa.

Saavutettavuutta ja turvallisuutta parannetaan lisäksi Tammistontielle rakennettavalla korotetulla suojatiellä, jota alueen asukkaat ovat toivoneet Tammistontien ajonopeuksien alentamiseksi.

Tavoitteet
Tavoitteena on luoda leikkialue, joka tarjoaa tekemistä eri-ikäisille lapsille. Leikkialueen ja kulkuväylän rakentamisella siistitään Tarhurinpuiston ja Kruunutilankadun yleisilmettä. Istutukset luovat puistomaisuutta ja toimivat näkösuojana teiden ja tonttien suuntaan.

Paitsi leikkivälineitä, alueelle asennetaan penkit, roska-astiat ja valaisimet. Leikkialue aidataan kokonaisuudessaan 120 cm korkealla metalliaidalla, jolloin sijainnistaan huolimatta alue on turvallinen pienillekin lapsille.

Valmis leikkialue ja istutukset hoidetaan A2-hoitoluokan mukaan.