Kukolanvainion leikkialueen yleissuunnitelma

Kukolanvainion leikkialueen suunnitelma

Suunnitelma oli yleisesti nähtävänä 31.8. - 14.9.2018. Leikkialue rakennettiin loppusyksyllä 2018.

Sijainti ja nykytilanne
Kukolanvainion leikkialue sijaitsee Keihäspuistossa Kukolanvainion kaava-alueella Luonnonmaalla.
Keihäspuisto rajoittuu länsi-, etelä- ja itäsivuiltaan pientalojen tontteihin. Eteläpuolella tonttien välissä on kapea puistokaistale, joka mahdollistaa käytävän rakentamisen Varentieltä leikkialueelle. Pohjoispuolella puisto rajautuu Haijaistentiehen.
Keihäspuisto on maastoltaan kallioista männikköä, joka kohoaa Varentieltä kohti Haijaistentietä noin neljä metriä.

Tavoitteet
Tavoitteena on luoda alueelle viihtyisä ja turvallinen leikkialue, joka tarjoaa aktiivista tekemistä eri-ikäisille lapsille. Leikkialueelle pääsyn vuoksi puiston halki rakennetaan käytävä Varentieltä Haijaistentielle. Leikkialue ja kulkuväylä pyritään rakentamaan luonnontilaista ympäristöä säästäen.

Leikkialueen reunoille tehdään istutuksia, jotka toimivat näkösuojana ja kulkuesteinä tonttien suuntaan. Paitsi leikkivälineitä, alueelle asennetaan penkit, roska-astiat ja valaisimet.

Valmis leikkialue ja istutukset hoidetaan A2-hoitoluokan mukaan, luonnontilaiset alueet hoitoluokassa C puistometsät.