Vanhankaupungin rannan valaistuksen yleissuunnitelma

Vanhankaupungin rannan valaistuksen yleissuunnitelma

Vanhankaupungin rannan valaistuksesta on laadittu yleissuunnitelma. Siinä on luotu valaistuksen kehittämiselle periaatteet, joiden mukaan tullaan laatimaan tarkempia toteuttamissuunnitelmia. Tekninen lautakunta hyväksyi esitetyt periaatteet kokouksessaan 5.2.2020 (§7).

Naantalin Vanhakaupunki on kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävä alue ja tärkeä niin asukkaille kuin matkailijoillekin. Yleissuunnitelman tavoitteena on luoda Vanhankaupungin alueelle yhtenäinen ja ehjä pimeänajan ilme huomioiden alueen historia ja kulttuuriympäristö. Tärkeitä painotuksia valaistuksen yleissuunnitelmassa ovat tunnelmallisuus, turvallisuus ja valosaasteen minimointi.

Yleissuunnitelman pohjana on ollut ideakilpailu ja avoin työpaja syksyllä 2019, johon osallistui niin Vanhankaupungin asukkaita kuin yrittäjiäkin.  

Suunnittelualue käsittää koko Vanhankaupungin rantaviivan rajautuen luoteessa Kailon saaren kaakkoisreunaan, koillisessa Kirkkopuiston läpi menevään Puistotien jatkeeseen, kaakossa Maariankatuun ja Fleminginkatuun, jatkuen edelleen etelään käsittäen Rantakadun ympäristön, Kuparivuoren kalliorannan ja Rakkaudenpolun ympäristön aina Kuparivuorentielle saakka. Rajaus on esitetty liitteessä Valaistuskartta.

Vanhankaupungin valaistusta uusitaan vaiheittain muiden hankkeiden yhteydessä. Yleissuunnitelmassa on huomioitu myös mahdollisia tulevia hankkeita, mm. Kuparivuoren valaistuksen toteutuminen on kytköksissä Rantaraitin jatkamiseen Rantakadulta Lappalaistenrantaan.

Tarkempi selostus yleissuunnitelmasta liitteenä olevassa loppuraportissa.

Lisätietoa suunnitelmasta antaa: 
Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen
puh. 050 339 0562
heli.ojanen@naantali.fi