Kouluyhteisöön kiinnittämisen ja poissaoloihin puuttumisen malli

Oppilas kirjapinon päällä. Kirjoissa lukee alhaalta ylös: Arjen vuorovaikutus, yhdessä pärjätään kyllä, kiva, kun tulit kouluun, myönteinen kohtaaminen, läsnäolo.

Poissaoloja seurataan osana oppilaan hyvinvointia

Opettaja seuraa oppilaan poissaoloja osana oppilaan hyvinvointia ja oppimista. Pitkittyvät poissaolot ovat hyvinvoinnin ja oppimisen riskitekijä ja vaikuttavat lapsen ja nuoren sosiaalisiin suhteisiin, vuorokausirytmin muutoksiin ja psyykkiseen kuormitukseen. Seuraamalla poissaoloja suunnitelmallisesti ja ottamalla ne puheeksi varhain, voidaan tarvittaessa tukea lasta ja nuorta koulunkäynnissä sekä torjua pidempiaikaisia ja kasautuvia koulunkäynnin haasteita.

Poissaoloja tarkastellaan sosiaalisten suhteiden ja oppimisen valossa: oppilas on poissa kouluyhteisöstä, kaverisuhteista ja yhdessäolosta, ei ainoastaan oppimisesta. Kouluyhteisöön kiinnittämisen ja poissaoloihin puuttumisen toimintamallissa poissaoloihin lasketaan kaikki poissaolot, myös ennalta anotut lomat ja huoltajan selvittämät poissaolot.

Joskus oppilaan koulunkäynnissä tapahtuu muutoksia tai poissaoloihin liittyvässä varhaisessa yhteydenotossa syntyy vaikutelma, että oppilaan tilannetta olisi hyvä pohtia yhteisesti keskustellen. Tällöin opettaja kokoaa yhteistyössä opiskeluhuoltopalveluiden kanssa monialaisen asiantuntijaryhmän. Ryhmään kutsutaan tilanteen kannalta keskeisiksi ajatellut toimijat oppilaan ja huoltajan suostumuksella. Mukana tapaamisessa voivat olla esim. terveydenhoitaja ja kuraattori.

Jokainen koulupäivä on tärkeä oppilaan osallisuuden ja myönteisen kouluun kiinnittymisen näkökulmasta. Oppivelvollisuus on tärkeä osa lapsen ja nuoren elämää ja huoltajilla on merkittävä rooli koulunkäynnin tukemisessa. Mikäli lapsen tai nuoren koulunkäynti mietityttää, on tärkeää olla yhteydessä kouluhenkilöstöön mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Kolme eri-ikäistä oppilasta kävelee peräkkäin käsi kädessä, teksti: Myönteisen kiinnittymisen ja koululäsnäolon malli.

Koululäsnäolon vahvistaminen

Toimiva perusarki on oppilaan hyvinvoinnin perusta. Kouluarjen myönteiset kohtaamiset ja ryhmään kuulumisen tunne vahvistavat oppilaan koululäsnäoloa.

lateral-image-left
Vanhempi istuu työpöydällä puhelin korvalla, tietokoneen näytöllä on Wilma avoinna.

Varhainen puheeksi ottaminen ylläpitää yhteyttä kodin ja koulun välillä

Poissaoloja seurataan osana oppilaan hyvinvoinnin seurantaa.

lateral-image-right
Koulun työntekijä ja oppilas istuvat vierekkäin.

Huoltajalle – jos kouluun lähtemisessä on haasteita tai poissaolot mietityttävät, ota yhteyttä kouluun

Poissaolot saattavat kehittyä vaiheittain ja ensimerkit näkyvät usein ensin kotona.

lateral-image-left
Piirroksessa oppilaat istuvat vastakkain kirjapinojen päällä, joissa lukee: Kysy, kannusta, näe minut, kuuntele, rohkaise, usko muhun, myönteinen kiinnittyminen ja koululäsnäolo.

Oppilaalle - jos koulunkäynti mietityttää, kerro aikuiselle!

Yhdessä aikuisen kanssa jutellen moni asia ratkeaa.

lateral-image-right
lateral-image-left
lateral-image-right
lateral-image-left

Lähteet:

Naantalin aluepilotin materiaalit: SKY 2021–2023
Naantalin aluepilotin infovideon toteutus: Tussitaikurit
SKY-materiaalit, OKM

Heyne D., Gren-Landell M., Melvin G. & Gentle-Genitty C. 2019. Differentiation Between School Attendance Problems
Karvi: Sitouttavan kouluyhteisötyön arvioinnit ja julkaisut
Kearney, C. 2008. Helping school refusing children and their parents. A guide for school-based professionals.
Sergejeff J., Palmu, I. & Pilbacka-Rönkä, T. 2020. Erilaiset poissaolot ja tuen järjestäminen. Teoksessa Palmu I. (toim.). Takaisin kouluun – koulua kouluakäymättömille
Vantaan kaupunki, SKY- Koulu kaikille

Sivun kuvitukset: Kirsi Tapani, kirsi.tapani@kirsitapani.fi

Asiasanat

Lapsiperheet
Kasvatus ja koulutus
Perusopetus