Erikoisluokat

Luonnontieteitä ja matematiikkaa painottava LUMA-opetus

Maijamäen koulussa toimii luokkatasoilla 7.–9. ns. LUMA-luokka. Yksi kunkin ikäluokan rinnakkaisluokista painottaa opiskelussaan luonnontieteitä ja matematiikkaa. Käytännössä tämä on järjestetty siten, että kyseisten luokkien tuntijaossa on 7. ja 9. luokilla yksi vuosiviikkotunti enemmän matematiikkaa ja 8. ja 9. luokilla yksi vuosiviikkotunti enemmän muita luonnontieteitä (biologia, fysiikka, kemia). Yhteensä LUMA-luokalla kertyy kolmen vuoden aikana 4 vuosiviikkotuntia enemmän painotettavia aineita. Tämä lisäys on poissa valinnaisuudesta, eli oppilaan kokonaistuntimäärä pysyy samana.

LUMA-luokka antaa oppilailleen mahdollisuuden edetä nopeammin ja pidemmälle heitä kiinnostavassa aineryhmässä. Lisääntynyt tuntimäärä suo mahdollisuuden kiinnostaville vierailuille ja erilaisten työmenetelmien laajempaan käyttöön.

Kielirikasteinen opetus

Kuparivuoren koulussa on jo usean vuoden ajan toiminut englannin kielirikasteinen opetus. Ko. luokalla opettaja antaa osan opetuksestaan englannin kielellä. Tämä toiminta jatkuu Maijamäen koulussa, johon Kuparivuoren kielirikasteinen luokka siirtyy käytännössä yhtenäisenä. Maijamäessä osa aineenopettajista opettaa sopivan osan omasta aineestaan englannin kielellä. Englanninkielisen opetuksen osuus määräytyy luokan vastaanottokyvyn mukaan, sillä opetuksessa huomioidaan koko ajan myös äidinkielen vahva hallinta.

Joustava perusopetus eli Jopo

Joustavan perusopetuksen toiminta (JOPO) on yleisopetuksen tukikeino, joka on tarkoitettu oppilaille, joilla on vaikeuksia opiskella ja tuoda esiin osaamistaan isossa ryhmässä. JOPO-oppilaalla tulee olla halua ottaa vastuuta omasta koulunkäynnistään ja kykyä sitoutua yhdessä laadittaviin yksilöllisiin suunnitelmiin. Maijamäen koulussa toimiva Jopo-luokka on Naantalin yläkoulujen yhteinen.

Jopon tavoitteena on vahvistaa opiskelumotivaatiota ja itsetuntoa. Saada päättötodistus, joka vastaa oppilaan todellisia kykyjä ja taitoja sekä varmistaa jatko-opiskelupaikka.

Jopossa opiskellaan pienryhmässä oman oppimissuunnitelman mukaan noudattaen perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Lähiopetus on koululla ja työpaikkaopiskelu työpaikoilla, toiminnallisissa oppimisympäristöissä koulun ulkopuolella ja leirikouluissa tutustuen eri ammatteihin ja työtehtäviin omaa uravalintaa varten.

Nuorelta ja kodilta odotetaan valmiutta ottaa tarvittaessa vastaan tukea myös koulun ulkopuolelta.

Lisätietoja

Asiasanat

Lapsiperheet
Nuoret
Kasvatus ja koulutus
Perusopetus