LiLu-erikoisluokka ja kerhot

Liikuntapainotteiset luokat

Kullakin luokkatasolla yksi rinnakkaisluokista on liikuntapainotteinen luokka. LILU-luokan oppilailla on liikuntaa 7. luokalla kolme tuntia ja 8. ja 9. luokilla neljä tuntia viikossa. Lisäksi 8.- ja 9.-luokkalaiset voivat valita valinnaiskurssiksi tanssia ja/tai palloilua. Liikuntaluokan tavoitteina ovat monipuolisen liikunnanopetuksen tarjoaminen, liikunnan määrän lisääminen, uusiin liikuntalajeihin tutustuminen sekä oman liikuntalajin harrastamisen tukeminen. Tavoitteena on myös tukea nuoren kasvua ja kehitystä siten, että koulunkäynti, liikuntaharrastukset ja muu vapaa-aika tukevat tasapainoisesti toisiaan.

LILU-luokalle voivat hakea naantalilaiset peruskoulun oppilaat. Oppilaille järjestetään erilliset liikuntatestit, joista tiedotetaan tarkemmin 6.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen järjestettävässä vanhempainillassa.

Naantalin erikoisluokkien esittelyilta pidettiin 30.11.2020 klo 18-19 teamsin välityksellä. Esityksen diat liikuntaluokan osalta tämän sivun alareunassa.

Kerhot

Nuorten monilajiklubi

Suopellon koululla on keskiviikkoisin kello 14 lajikokeiluklubi yläkoululaisille. Suunnittelemme yhdessä klubilaisten kanssa toimintaa, jota toteutamme lukuvuoden aikana. Pääsääntöisesti toiminta tapahtuu koululla tai lähiympäristössä, mutta retketkin ovat mahdollisia. Ilmoittautuminen ja lisätietoa koulunkäynninohjaaja Johanna Roivaselta.

Rennox

8.-luokkalaisten ja 9.-luokkalaisten Rennox-ryhmä kokoontuu lähes viikoittain koululla. Ryhmässä käsitellään stressinhallintaan, jännittämiseen ja itsetuntemukseen liittyviä asioita. Lisätietoa Rennoxista koulunuorisotyöntekijä Krista Lampolahdelta.

Asiasanat

Nuoret
Kasvatus ja koulutus
Perusopetus