Työllistämisen kuntalisä

Kaupunki maksaa yrityksille ja yhdistyksille kuntalisää pitkäaikaistyöttömän työllistämisestä. Myös kesätyöntekijöiden palkkaamiseen on mahdollisuus saada kaupungin tukea.

Tukea voivat saada yritykset ja yhdistykset, jotka työllistävät naantalilaisia pitkäaikaistyöttömiä, jotka ovat olleet vähintään 200 päivää työmarkkinatuella. Tukea on mahdollista saada enintään 500 €/kk/hlö. Tuki edellyttää TE-toimiston tekemää myönteistä palkkatukipäätöstä.

Kuntalisän myöntämisen ehdot

  • Tuki on tarkoitettu yrityksille ja yhdistyksille.
  • Työllistettävän tulee olla naantalilainen, joka on ollut työmarkkinatuella vähintään 200 päivää.
  • Kuntalisä on enintään 500 € kuukaudessa ja tuki osoitetaan työntekijän palkkakuluihin. Kuntalisää ei myönnetä enempää, kuin mitkä todelliset palkkakulut työnantajalle ovat.
  • Yritys/yhdistys sitoutuu palkkaamaan työntekijän työssäoloehdon täyttymiseen asti, enintään 8 kuukaudeksi ja maksamaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksen on tarkoitus päättyä, tai henkilöllä on palkaton työnteon keskeytys, tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa.
  • Kuntalisä edellyttää että työllistettävästä on haettu palkkatukea TE-toimistolta, ja siitä on tehty myönteinen palkkatukipäätös.
  • Naantalin kaupungilla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu.

Tuen myöntämisessä voidaan vähäisissä määrin poiketa, jos se edesauttaa kaupungin työllisyyspalveluille asettamien yleisten periaatteiden toteutumista.

Ohjeet kuntalisän hakemiseen

  • Yritys/yhdistys hakee palkkatukea TE-toimiston kautta. Lisätietoja palkkatuesta.
  • Kun myönteinen palkkatukipäätös on tullut, työntekijän kanssa tehdään alan TES:n mukainen työsopimus. TE-toimiston palkkatuen myöntämisen edellytyksenä on, että työsuhde ei ole alkanut ennen tuen myöntämistä!
  • Hakemus työllistämisen kuntalisästä on jätettävä Naantalin kaupungille kuukauden kuluessa palkkatuetun työsuhteen alkamisesta. Hakemukseen on liitettävä palkkatukipäätös ja kopio työsopimuksesta.
  • Työllistämisen kuntalisästä tulee päätös noin kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tuki maksetaan jälkikäteen kuukausittain.
Kaupungin työntekijä hoitaa puiston istutuksia

Kesätyöseteli

Naantalin kaupunki tukee yrittäjiä ja nuoria myöntämällä 350 euron tuen työllistämiseen. Tuki myönnetään kaikille naantalilaisille 1996–2004 syntyneille nuorille, jotka työllistyvät kesätöihin naantalilaiseen yritykseen. 

lateral-image-left
Työllisyysohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Työllisyyspalvelut
Matkapuhelinnumero
044 417 1486
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Yrittäjät
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Työ ja työttömyys