Isosuontien asemakaava ja asemakaavamuutos

Kaupunginvaltuusto on 7.10.2019 hyväksynyt 3.9.2019 päivätyn Isosuontien asemakaavan / asemakaavamuutoksen. Asemakaava on tullut voimaan 11.12.2019.

Isosuontien ympäristön asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden, noin 100 hehtaarin suuruisen työpaikka-alueen syntyminen Isosuontien varteen. Kaavan vireilletulosta kuulutettiin kaavoituskatsauksessa 2017.

Vanhaan asemakaavaan merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue muutettiin Manner-Naantalin osayleiskaavan mukaisesti jätteenkäsittelyalueeksi. Aiemmin kaavoittamattomat alueet osoitettiin pääasiassa teollisuusrakennusten korttelialueeksi, mutta luonnon monimuotoisuuden vuoksi Isosuontien länsipään metsäalueet merkittiin asemakaavaan säilytettäväksi. Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n laajentumissuunnitelmien vuoksi alueella toteutettiin ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Maankäyttöosaston palvelupiste
Aukioloajat
Arkisin kello 9–15.
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates