Kailon asemakaavan muutos

Kailo, ortokuva/Maanmittauslaitos

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 1.10.2019 päivätyn Kailon asemakaavan muutoksen kokouksessaan 3.2.2020. Hyväksymistä koskevasta valtuuston päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi tehdyn valituksen. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa asiassa, joten kaava on tullut voimaan 26.9.2022.

Asemakaavan kohde ja tavoite

Kailon asemakaavamuutos koskee Naantalin 2. kaupunginosan Kailon saaren matkailualuetta, retkeily- ja ulkoilualueita sekä viereisiä vesialueita.

Kaavamuutoksella pyrittiin turvaamaan Muumimaailman lähivuosien laajentumistarpeet säilyttäen samalla saaren koillisosan virkistyskäyttö ja eteläosan suojeltavat virkistysalueet. Matkailuun varattavaa korttelialuetta laajennettiin pohjoiseen osayleiskaavan mukaisesti. Kaavatyön yhteydessä tarkasteltiin myös rakennusoikeutta, saaren pohjoisosan käyttötarkoitusta ja muita saaren asemakaavamerkintöjä.

Lisätietoja:

Maankäyttöosaston palvelupiste
Aukioloajat
Arkisin kello 9–15.
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates