Rymättyläntien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueen (vaihe 1) katusuunnitelmat

Perhetalon alueen katusuunnitelmat

Suunnittelualue sijaitsee Luonnonmaalla Rymättyläntien eteläpuolella, Asuntomessualueen ja Linnavuoren välisellä alueella.

Suunnitelma sisältää Rymättyläntien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueen (Ak-333) kadut ja kevyen liikenteen väylät. Alueelle tulee myöhemmin lisäksi mm. asuinrakentamista, lähipalvelualueita, urheilu- ja virkistysalueita ja Perhetalo, joka käsittää päiväkodin, koulun ja liikuntatilat.

Katusuunnitelmat:

  • Särkänsalmentie
  • Aurinkotuuli
  • Meteorintie
  • Linnunrata
  • Hiukkaskuja
  • Taivaankansi

Katusuunnitelmien tavoitteena on toteuttaa tarvittavat kulkuyhteydet hyväksytyn asemakaava-alueen rakentamista ja virkistysalueita varten.
Kokonaiskäsityksen suunnitelma-alueesta saa alueen yleiskartasta ja katusuunnitelmaselostuksesta (liitteet).
Suunnitelmat löytyvät liitetiedostoina (pdf) sivun lopusta.

Lisätietoja katusuunnitelmista antaa:
Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen
050 339 0562; etunimi.sukunimi@naantali.fi

Perhetalon alue opaskartalla
Perhetalon alueen kadut Turun seudun opaskartalla

Kadut ja kevyenliikenteen väylät

Alueen kadut ja kevyenliikenteen väylät on suunniteltu asfalttipäällysteisinä. Kevyenliikenteen väylät ovat yhdistettyjä jalkakäytäviä ja pyöräteitä. Ajoneuvoliikenteen ja kevyenliikenteen väylät on eroteltu joko viherkaistalla tai värillisellä betonikivellä. Perhetalon keskuksen vieressä on erilliset kevyen liikenteen väylät Aurinkotuulenpolku ja Plasmakuja, joiden lisäksi suunnitelmassa on esitetty erillisiä asfaltoituja puistopolkuja.

Kiertoliittymä

Aurinkotuulen kiertoliittymä on mitoitettu siten, että linja-auto ja moduulirekka mahtuvat kääntymään liittymässä. Rymättylän suunnasta Särkänsalmentielle kääntyville on oma kaista (ns. vapaa oikea) kiertoliittymässä, mikä sujuvoittaa liikennettä. Kiertoliittymä tullaan maisemoimaan erillisen suunnitelman mukaan.

Bussipysäkit

Sekä Särkänsalmentiellä että Linnunradalla on yksi linja-autopysäkkipari. Aurinkotuulen loppupäässä on yksi pysäkki, joka toimii kadun päässä olevan kääntöpaikan vuoksi sekä jättö- että noutopysäkkinä.

Pysäköinti

Alueelle on osoitettu pysäköintiä Perhetalon keskuksen vieressä (111 henkilöautopaikkaa + 3 invapaikkaa) sekä kadunvarsipysäköintiä Vuoksen ja Meteorintien varrelta.

Perhetalon keskuksen pysäköintialue on alustava suunnitelma. Suunnitelma tarkentuu, kun kaupan toimija selviää. Pysäköintialue palvelee sekä kaupassa kävijöitä että koulun saattoliikennettä sekä esim. liikuntakentän käyttäjiä. Vinopysäköinnillä ja yksisuuntaisuudella on pyritty samaan alue selkeäksi.

Valaistus

Niin kaduille, kevyenliikenteen väylille, pysäköintialueille kuin puistopoluillekin on suunniteltu valaistus.

Meluvallit

Asemakuvassa on esitetty melu- ja maisemavallien paikkoja (vallit 1-5) ja tyyppipoikkileikkauksessa (vallit 1,2,4,5) niiden alustavia korkeusasemia ja muotoa.

Vallit toimivat sekä meluntorjujana että maisemasuojana. Valli nro 4 on tarkoitus toimia myös autojen valon häikäisyn estona (Rymättyläntien ja Särkänsalmentien ajoneuvojen valojen häikäisyt). Vallit tullaan maisemoimaan erillisen suunnitelman mukaan.

Kuivatus

Alueen kuivatus hoidetaan alueelle rakennettavalla hulevesiverkostolla sekä hulevesipainantein ja viivytysaltain. Viivytysallas sijoittuu Vuoksen ja Puistopolku 3 lähettyville.

Tarkempaa tietoa em. suunnitelman osa-alueista löytyy katusuunnitelmaselostuksesta (liite).

Hankkeita alueen lähiympäristössä

  • Suunnittelualueen eteläpuolelle on käynnissä asemakaavan laatiminen, jossa selvitetään liikenneyhteyksiä Käköläntien suuntaan.
  • Rymättyläntien liittymäjärjestelyistä sopiminen ELY-keskuksen on vielä kesken. Vaihtoehtoina ovat kaistajärjestelyt tai kiertoliittymä.

Liitteet