Röölänrannan asemakaava

Tunnelmakuvia Röölänranta 2022

Naantalin kaupunginvaltuusto on 9.10.2023 hyväksynyt Röölänrannan asemakaavan muutoksen (Ak-361). Kaava on tullut voimaan 24.11.2023.

Asemakaavamuutos sijaitsee Rymättylässä Otavan saaren eteläosassa Röölän satama-alueella, noin 3,5 km Rymättylän kirkonkylästä etelään. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,7 hehtaaria. 

Hyväksytty asemakaava-aineisto on tämän sivun liitteenä.

Maankäyttöosaston palvelupiste
Aukioloajat
Arkisin kello 9–15.
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates