Ruonan yhdystien asemakaavan muutos

Ruonan yhdystien asemakaava, kuva suunnittelualueelta

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.3.2020 § 18 hyväksynyt 12.2.2020 päivätyn Ruonan yhdystien asemakaavan muutoksen. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen. Valitus hylättiin. Asemakaava on tullut voimaan 23.7.2021.    

Asemakaava

Suunnittelualue käsittää Karvetissa sijaitsevan Tallipuiston, Ukko-Pekan kaupan korttelia, osaa Kölipuistosta sekä Ruonan yhdystiestä, Ripikadusta ja Latopolusta. Suunnittelu kohdistui erityisesti Ruonan yhdystien vieressä sijaitsevan Tallipuiston metsäsaarekkeen pohjoisosaan.

Asemakaavamuutoksella selvitettiin liikerakennuksen ja tämän tarvitseman asiakaspysäköinnin sijoittumista Tallipuistoon osayleiskaavan osoittamaan paikkaan, suunnittelualueen liikennejärjestelyitä sekä lisärakennusoikeutta nykyisen Ukko-Pekan tontille.

Lisätiedot:

Maankäyttöosaston palvelupiste
Aukioloajat
Arkisin kello 9–15.
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates