Liikenneturvallisuus

Aurinkotien risteysalueella Naantalin keskustassa henkilöautoja ja mopoilija liikenteessä.

Naantalin kaupunki haluaa tarjota asukkailleen ja muille alueella toimiville turvallisen ja viihtyisän elinympäristön. Pitkän aikavälin tavoitteena on, ettei kukaan ei kuole tai loukkaannu vakavasti tieliikenteessä. Tavoitteena on myös, että liikkumisen koetaan turvalliseksi kaikissa ikäryhmissä ja kaikilla kulkutavoilla - erityisesti kävellen ja pyöräillen liikuttaessa. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi Naantalin kaupunki on laatinut laaja-alaisen liikenneturvallisuussuunnitelman. Liikenneturvallisuussuunnitelma on luonteeltaan esiselvitys, joka toimii yksityiskohtaisemman toimenpidesuunnittelun ja -ohjelmoinnin pohjana. 

Naantalin liikenneturvallisuustyötä ja laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumista koordinoidaan liikenneturvallisuustyöryhmässä. 

Suunnitelma

Naantalin kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2022 (pdf)

Suunnitelmaan liittyvä liiteaineisto:

Liite A Liikenneturvallisuustyön kehittämisen tukimateriaali
Liite B Liikenneympäristön toimenpidekartat
Liite B Liikenneympäristön toimenpidelista
Liite C Onnettomuusanalyysit
Liite D Asukaskyselyn tulokset
Liite E Liikenneturvallisuustyön nykytila
Liite F Nykytilakartat

 

Palautetta liikenneturvallisuudesta

Yllättävä tilanne liikenteessä - minne olen yhteydessä? 1. Onko häiriö taajama-alueeseen kuuluvalla kadulla? Oma kunta. 2. Onko kyseessä  maantien huono kunto tai vastaava? palautevayla.fi 3. Onko maantiellä vaarallinen kuoppa tai puu? Tienkäyttäjän linja 0200 2100. 4. Onko tapahtunut onnettomuus tai ensiavun tarve? Hätäkeskus 112.
Kuva: Kaisa Tanskanen/Liikenneturva

Onnettomuustilastoja

Muita hyödyllisiä linkkejä

Suunnitteluinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 329
Matkapuhelinnumero
050 339 0562
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2