Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus 2012

Ote Luonnonmaan osayleiskaavan kaavakartasta

Naantalin Luonnonmaalle laadittu oikeusvaikutteinen osayleiskaava käsittää Naantalin kaupungin Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarten alueet. Osayleiskaava tuli voimaan 31.8.2012 
  
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5.10.2009 §70 Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan (päiväys 8.9.2009). Turun hallinto-oikeus hylkäsi päätökseen kohdistuneet valitukset.

Turun hallinto-oikeus muutti oikaisunluonteisena korjauksena yhden kaavamerkinnän. Lisäksi Turun hallinto-oikeuden päätöksellä lisättiin täsmentävä lause kaavamääräykseen.

Korkein hallinto-oikeus pysytti päätöksellään 15.8.2012 voimassa Turun hallinto-oikeuden päätöksen.

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit