Velkuanmaan osayleiskaava

Ote Velkuanmaan osayleiskaavakartasta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.4.2012 päivätyn Velkuanmaan osayleiskaavan kokouksessaan 7.5.2012. 
Kaupunginvaltuuston tekemästä hyväksymispäätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset 5.9.2013 tekemällään päätöksellä.
Turun hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka tutki asian ja päätöksellään 27.1.2015 pysytti voimassa Turun hallinto-oikeuden päätöksen 5.9.2013 (nro 13/0223/1).
 
Velkuanmaan osayleiskaava  tuli voimaan 2.2.2015.
 
Velkuanmaan osayleiskaava on laadittu v. 2007-2012. Tavoitteena on ollut tarkistaa Velkuan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Velkuanmaan nykytarpeita vastaavaksi. Laadittu osayleiskaava kumoaa alueella voimassa olleen Velkuan yleiskaavan. 
 
Osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavassa on määrätty sen käyttämisestä maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti rakennusluvan myöntämisen perusteena ranta-alueella.

Liitteet

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit